Додавайте, перевпорядковуйте або видаляйте частини, розділи та сторінки

Ваша книга складається з частин. Частина може містити сторінки та розділи.

Розділ — це складова частини. Ви можете використовувати розділи для поділу вмісту частин на теми або розміщувати в них самостійний вміст, наприклад, уроки, заходи та дослідження. Усі розділи відображаються разом наприкінці відповідної частини.

Ви можете перевпорядкувати розділи та частини, перетягнувши їх на панелі «Книга» (показано нижче): програма iBooks Author автоматично змінить їх нумерацію.

Нові сторінки з’являтимуться в міру того як ви додаватимете вміст. Проте ви можете додавати сторінки власноруч. (Під час перегляду горизонтального шаблону у вертикальній орієнтації кожний розділ або частина має одну сторінку з можливістю прокручування, на якій відображено весь вміст.)

Частини, розділи та сторінки панелі «Книга» на боковій панелі

Важливо: Окремі сторінки перетягувати не можна.

Додавання частини або розділу

 1. На панелі «Книга» (показано вище) виберіть частину, що передує частині, яку потрібно додати. Інакше виберіть частину, у яку слід додати розділ.

 2. На панелі інструментів натисніть «Додати сторінки» й виберіть або меню «Частина» > Варіант, або «Розділ» > Варіант.

 3. Виберіть назву частини або розділу, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Додавання назви частини або розділу. Натисніть текстову чарунку «Безіменний» і введіть новий текст.

  • Змінення відображуваного префіксу та номера. На сторінці книги двічі клацніть слово «Частина» або «Розділ» і виберіть опцію зі спливного меню «Номер розділу».

  • Замінення назви розділу назвою частини чи книги або назви частини назвою книги. На сторінці книги тричі клацніть назву частини або розділу та виберіть опцію зі спливного меню «Назва».

Крім того, частину або розділ можна додати шляхом дублювання. Виберіть частину або розділ і натисніть меню «Редагування» > «Створити дублікат».

Підказка: Щоб підвищити швидкість відтворення, краще розміщувати вміст у невеликих частинах.

Додавання нової сторінки

 1. На панелі «Книга» (показано вище) виберіть частину або розділ, у якому потрібно додати сторінки.

 2. Натисніть «Додати сторінки» на панелі інструментів і виберіть меню «Сторінки» > Варіант.

Підказка: Також нову сторінку можна додати в такий спосіб: на панелі «Книга» клацніть сторінку, утримуючи натисненою клавішу Control, і в контекстному меню виберіть пункт «Вставити сторінку». Для нової сторінки буде використано стандартний макет, який застосовано до частини або розділу.

Перевпорядкування частин або розділів

На панелі «Книга» (показано вище) виконайте одну з наведених нижче дій (або обидві).

 • Змінення порядку частин. Перетягніть їх.

 • Змінення порядку розділів. Перетягніть розділ у нове розташування в частині або в іншу частину.

Видалення частини, розділу або сторінки

 • На панелі «Книга» (показано вище) виберіть частину, розділ або сторінку, яку потрібно видалити, і натисніть «Видалити».

Важливо: Видалення частини або розділу призводить до видалення всього їх вмісту. Щоб відновити вміст, негайно виберіть меню «Редагування» > «Відмінити».