Thêm một bảng

Bạn có thể sử dụng các bảng để trình bày dữ liệu hoặc thông tin theo cách dễ dàng quét và so sánh dữ liệu hoặc thông tin đó. Trong iBooks Author, bạn có thể thêm và định dạng các bảng dưới dạng nhiều hàng và cột khi bạn cần.

Tạo một bảng mới

 1. Bấm vào Bảng trong thanh công cụ hoặc chọn Chèn > Bảng.

 2. Để định cỡ lại bảng, kéo một trong các bộ điều khiển chọn của bảng đó.

  • Duy trì các tỷ lệ của bảng: Giữ phím Shift trong khi bạn kéo.

  • Mở rộng bảng từ tâm: Giữ phím Option trong khi bạn kéo.

 3. Để thêm các hàng hoặc cột, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chỉ định số lượng hàng hoặc cột: Nhập các số vào trình kiểm tra Bảng hoặc thanh định dạng.

  • Thêm một hàng hoặc cột vào phần cụ thể của bảng: Chọn một ô và chọn Định dạng > Bảng > Thêm Tùy chọn Trước hoặc Định dạng > Bảng > Thêm Tùy chọn Sau.

  • Thêm một hàng vào cuối bảng: Nhấn Tab khi ô cuối cùng trong bảng (trước bất kỳ hàng chân trang nào) được chọn.

 4. Để thêm các hàng đầu trang hoặc chân trang hoặc các cột đầu trang, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn Định dạng > Bảng > Hàng Đầu trang > n hoặc Định dạng > Bảng > Cột Đầu trang > n.

  • Trong trình kiểm tra Bảng, chọn số lượng hàng đầu trang hoặc chân trang hoặc các cột đầu trang từ các menu Đầu trang & Chân trang bật lên.

Bạn cũng có thể thêm bảng bằng cách sao chép một bảng trong tài liệu Pages ’09 hoặc bảng tính Numbers ’09 và dán bảng đó vào sách của mình. Các nhận xét, cột hoặc hàng ẩn trong các ô Numbers không được sao chép sang iBooks Author.

Thêm và sửa nội dung của ô bảng

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Thêm văn bản vào một ô hoặc thay thế mọi nội dung trong một ô: Chọn một ô và bắt đầu nhập.

  Nếu “Phím Return chuyển sang ô tiếp theo” không được chọn trong trình kiểm tra Bảng, bạn cũng có thể chọn ô và nhấn Return hoặc Enter để chọn mọi nội dung trong ô và bắt đầu nhập.

  Ghi chú: Khi bạn nhập văn bản vào một ô, iBooks Author sẽ hiển thị văn bản có thể được sử dụng để hoàn tất nội dung ô dựa trên văn bản tương tự trong bảng. Bạn có thể sử dụng văn bản được đề xuất hoặc tiếp tục nhập để thay thế các đề xuất. Để vô hiệu hóa tính năng đề xuất tự động, chọn iBooks Author > Tùy chọn, bấm vào Chung và bỏ chọn “Hiển thị danh sách tự động hoàn thành trong cột bảng”.

 • Đặt điểm chèn vào trong một ô: Bấm một lần để chọn bảng, bấm lại để chọn ô và bấm lần thứ ba để đặt điểm chèn vào bên trong ô.

  Sau khi điểm chèn nằm trong ô, bạn có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Thêm dấu ngắt đoạn: Nhấn Return.

  • Thêm dấu ngắt dòng: Nhấn Option-Return.

  • Chèn một tab: Nhấn Option-Tab.

 • Thay thế nội dung hiện có trong ô: Bấm hai lần vào nội dung ô bạn muốn thay thế; giữ phím Shift và chọn nội dung khác nếu bạn muốn thay thế bằng nội dung khác đó. Nhập để thay thế nội dung được chọn.

 • Hoàn tác các thay đổi đã thực hiện đối với một ô bảng khi chọn ô: Nhấn phím Esc (Escape).

 • Xóa nội dung của các ô, hàng hoặc cột của bảng: Chọn các ô, hàng hoặc cột và nhấn phím Delete.

 • Xóa nội dung, tô màu nền và cài đặt kiểu của ô: Chọn Sửa > Xóa Tất cả. Kiểu mặc định được áp dụng cho phần được chọn.

 • Di chuyển các ô trong bảng hoặc đến một bảng khác: Chọn một ô hoặc một vài ô liền kề và kéo phần được chọn cho đến khi chọn được bất kỳ ô đích nào. Các giá trị trong các ô đích được thay thế và các giá trị tại vị trí ban đầu sẽ bị xóa.

 • Sao chép các ô trong bảng, vào một bảng khác, hoặc vào một trang: Giữ phím Option trong khi bạn kéo các ô được chọn. Mọi giá trị trong các ô đích được thay thế và các giá trị tại vị trí ban đầu sẽ được giữ lại.

Tự động điền các ô bảng

Với tính năng tự động điền, bạn có thể sử dụng nội dung trong một hoặc nhiều ô để tự động thêm các giá trị vào các ô liền kề.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Dán nội dung và tô màu của một ô vào các ô liền kề: Chọn ô và kéo bộ điều khiển tô màu (một vòng tròn nhỏ ở góc phía dưới bên phải của ô) qua các ô mà bạn muốn dán.

  Mọi dữ liệu, định dạng ô, công thức hoặc tô màu được kết hợp với ô được chọn được dán vào. Nếu bất kỳ ô đích nào chứa dữ liệu, dữ liệu đó sẽ được thay thế bằng giá trị bạn đang dán.

 • Dán nội dung và tô màu của một ô vào một hoặc nhiều ô trong cùng một hàng hoặc cột: Chọn hai hoặc nhiều ô liền kề, chọn Định dạng > Bảng > Tô màu và chọn một tùy chọn từ menu phụ:

  • Điền Sang phải: Gán giá trị nằm trong ô được chọn ngoài cùng bên trái cho các ô được chọn.

  • Điền Sang trái: Gán giá trị nằm trong ô được chọn ngoài cùng bên phải cho các ô được chọn.

  • Điền Lên trên: Gán giá trị nằm trong ô được chọn dưới cùng cho các ô được chọn.

  • Điền Xuống dưới: Gán giá trị nằm trong ô được chọn trên cùng cho các ô được chọn.

 • Tiếp tục mẫu hình với các ô khác (ví dụ: nếu ô chứa một ngày trong tuần): Chọn ô và kéo sang phải hoặc xuống dưới.

  Để tiếp tục mẫu hình số, chọn hai hoặc nhiều ô trước khi kéo. Ví dụ: nếu bạn chọn các ô chứa 1 và 2, các giá trị 3 và 4 được thêm vào khi bạn kéo qua hai ô liền kề. Nếu bạn chọn các ô chứa 1 và 4, các giá trị 7 và 10 được thêm vào (các giá trị tăng dần 3 đơn vị).

Chọn và di chuyển các đường viền ô bảng

Chọn các đường viền ô hoặc bảng để thay đổi hình thức của chúng hoặc di chuyển chúng vào bên trong bảng. Bạn có thể chọn toàn bộ đường viền bảng hoặc phân đoạn đường viền ô riêng lẻ. Bạn cũng có thể chọn nhiều phân đoạn đường viền giúp dễ dàng thay đổi hình thực của một vài đường viền đó cùng một lúc.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chọn đường viền: Chọn bảng và bấm vào đường viền.

 • Chọn các đường viền cụ thể cho nhiều ô: Chọn bảng, hàng, cột hoặc ô và bấm vào nút Đường viền Ô trong trình kiểm tra Bảng.

 • Chọn phân đoạn đường viền: Chọn bảng và bấm hai lần vào phân đoạn. Nếu bảng không được chọn, bấm ba lần vào một phân đoạn. Để chọn (hoặc bỏ chọn) các phân đoạn khác, giữ phím Shift hoặc Command trong khi bấm.

 • Di chuyển phân đoạn đường viền: Chọn và kéo phân đoạn đường viền đó.