Định dạng các loại biểu đồ cụ thể

Biểu đồ tròn, biểu đồ thanh và cột cũng như các loại biểu đồ cụ thể khác có các tùy chọn định dạng đặc biệt.

Ví dụ: bạn có thể áp dụng bóng đổ cho các góc tròn riêng lẻ, di chuyển các góc xa tâm của đường tròn, sử dụng các ký hiệu khác nhau cho các điểm dữ liệu dọc các đường khác nhau trong biểu đồ đường và hơn thế nữa.

Biểu đồ tròn có góc được di chuyển xa tâm của đường tròn

Biểu đồ tròn: Tùy chỉnh các yếu tố của biểu đồ

Một biểu đồ tròn biểu thị nhóm dữ liệu đơn lẻ và mỗi góc là một giá trị dữ liệu trong nhóm đó.

Để điều chỉnh giao diện của các góc tròn riêng lẻ, trước tiên bạn phải chọn biểu đồ tròn rồi chọn các góc bạn muốn thay đổi.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Tô các góc với các màu hoặc họa tiết đặc biệt được thiết kế đặc biệt: Trong trình kiểm tra Biểu đồ, bấm vào Màu Biểu đồ. Chọn loại tô màu từ menu đầu tiên bật lên và chọn bộ sưu tập tô màu từ menu thứ hai bật lên.

  Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Tô màu tất cả các góc: Bấm vào Áp dụng Tất cả. Tô đầu tiên được áp dụng cho các góc trong chuỗi đầu tiên, tô thứ hai cho các góc trong chuỗi thứ hai, v.v.

  • Tô màu một góc: Kéo tô màu vào góc.

 • Điều chỉnh độ chắn sáng, nét, bóng đổ và các thuộc tính đồ họa khác của các mép tròn riêng lẻ: Chọn góc bạn muốn thay đổi và thực hiện các điều chỉnh bạn muốn trong trình kiểm tra Đồ họa.

  Ghi chú: Việc kéo thanh trượt Độ chắn sáng trong trình kiểm tra Đồ họa sẽ thay đổi độ chắn sáng của biểu đồ nói chung. Để chỉ tác động đến các góc được chọn, hãy chọn góc và điều chỉnh độ chắn sáng của tô màu, tô dải màu hoặc tô màu hình ảnh có màu khi cần.

 • Hiển thị các nhãn điểm dữ liệu: Chọn biểu đồ hoặc các góc tròn riêng lẻ và chọn Nhãn trong trình kiểm tra Biểu đồ.

  Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Hiển thị tên chuỗi: Chọn Hiển thị Tên Chuỗi.

  • Đặt nhãn điểm dữ liệu gần hơn—hoặc xa hơn—tâm của đường tròn: Kéo thanh trượt Định vị.

  • Đặt khoảng cách của góc tính từ tâm của đường tròn dưới dạng tỷ lệ phần trăm của bán kính của đường tròn: Chỉ định giá trị trong trường bên cạnh thanh trượt Định vị.

 • Phân tách các góc tròn riêng lẻ: Mở trình kiểm tra Biểu đồ.

  Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Di chuyển một góc xa tâm của biểu đồ tròn 2D hoặc 3D: Chọn góc và kéo góc đó hoặc kéo thanh trượt Nổ trong trình kiểm tra Biểu đồ.

  • Di chuyển tất cả các góc xa tâm của biểu đồ tròn 3D: Chọn biểu đồ và kéo thanh trượt Nổ.

 • Thêm bóng đổ vào biểu đồ tròn hoặc các góc riêng lẻ: Chọn biểu đồ hoặc các góc tròn.

  Trong trình kiểm tra Biểu đồ, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thêm các bóng đổ vào các góc được chọn riêng lẻ: Chọn Riêng lẻ từ menu Bóng đổ bật lên.

  • Thêm bóng đổ vào biểu đồ nói chung: Chọn Nhóm từ menu Bóng đổ bật lên.

  • Đặt các thuộc tính của bóng đổ: Mở trình kiểm tra Đồ họa và điều chỉnh các thuộc tính của bóng đổ bằng các điều khiển trong phần Bóng đổ.

Các biểu đồ thanh và cột: Đặt bóng đổ, giãn cách và tên chuỗi

Trong các biểu đồ thanh và cột, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các nhóm thanh hoặc cột (nhóm dữ liệu); trong các biểu đồ nơi các nhóm dữ liệu không được xếp chồng, bạn cũng có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các thanh hoặc cột (các nhóm dữ liệu riêng lẻ). Bạn cũng có thể áp dụng các bóng đổ cho các chuỗi dữ liệu riêng lẻ hoặc cho toàn bộ biểu đồ.

Các điều khiển Định dạng Thanh trong trình kiểm tra Biểu đồ
 1. Chọn biểu đồ thanh hoặc cột.

 2. Nếu trình kiểm tra Biểu đồ không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và bấm vào Biểu đồ.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi khoảng cách giữa các thanh: Nhập giá trị vào trường “Khoảng cách giữa các thanh” hoặc bấm vào các mũi tên.

  • Thay đổi khoảng cách giữa các loại (trong các biểu đồ không được xếp chồng): Chỉ định giá trị trong trường “Khoảng cách giữa các nhóm”.

   Giá trị là tỷ lệ phần trăm của độ đậm thanh. Giảm khoảng cách giữa các thanh làm cho các thanh đó dày hơn. Bạn cũng có thể di chuyển con trỏ gần mép thanh cho đến khi con trỏ đó trở thành mũi tên hai đầu và kéo để làm cho các thanh mỏng hơn hoặc dày hơn.

  • Thêm các bóng đổ vào các thanh riêng lẻ: Chọn Riêng lẻ từ menu Bóng đổ bật lên.

  • Thêm các bóng đổ vào từng nhóm thanh: Chọn Riêng lẻ từ menu Bóng đổ bật lên.

   Để đặt các thuộc tính bóng đổ, sử dụng trình kiểm tra Đồ họa.

  • Hiển thị tên chuỗi: Trong ngăn Trục của trình kiểm tra Biểu đồ, hãy chọn Hiển thị Tên Chuỗi từ menu Chọn Tùy chọn Trục bật lên trong phần Trục Loại.

Biểu đồ dòng: Tùy chỉnh các dòng và ký hiệu điểm dữ liệu

Trong các biểu đồ tròn, bạn có thể sử dụng các ký hiệu (hình tròn, hình tam giác, hình vuông và hình thoi) để biểu thị các điểm dữ liệu. Bạn cũng có thể hiển thị đường thẳng hoặc đường cong giữa các điểm dữ liệu.

Các điều khiển điểm dữ liệu trong ngăn Chuỗi của trình kiểm tra Biểu đồ

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Thay đổi ký hiệu điểm dữ liệu: Chọn hàng và bấm vào Chuỗi trong trình kiểm tra Biểu đồ. Chọn một ký hiệu từ menu Biểu tượng Dữ liệu bật lên. Điều chỉnh kích thước các biểu tượng điểm dữ liệu bằng cách nhập giá trị vào trường liền kề hoặc bằng cách bấm vào mũi tên.

 • Nối các điểm với đường cong: Chọn hàng và chọn Đường cong từ menu Kết nối Điểm bật lên.

 • Thay đổi màu đường: Chọn hàng và sử dụng các điều khiển Nét trong trình kiểm tra Đồ họa.

Biểu đồ vùng: Hiển thị các biểu tượng điểm dữ liệu

Trong các biểu đồ vùng, bạn có thể sử dụng các ký hiệu (hình tròn, hình tam giác, hình vuông và hình thoi) để biểu thị các điểm dữ liệu.

 1. Chọn hình dạng vùng.

 2. Nếu trình kiểm tra Biểu đồ không mở, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và bấm vào Chuỗi.

 3. Chọn một ký hiệu từ menu Biểu tượng Dữ liệu bật lên.

 4. Điều chỉnh kích thước các biểu tượng điểm dữ liệu bằng cách nhập giá trị vào trường liền kề hoặc bằng cách bấm vào mũi tên.

Biểu đồ tán xạ: Thay đổi giao diện của các hàng và biểu tượng điểm dữ liệu

Biểu đồ tán xạ hiển thị dữ liệu khác biệt so với các loại biểu đồ khác. Biểu đồ này yêu cầu ít nhất hai cột hoặc hàng dữ liệu để biểu thị các giá trị cho một loạt dữ liệu duy nhất. Để hiển thị nhiều chuỗi dữ liệu, bạn sử dụng các ghép đôi hai cột (hoặc hai hàng) bổ sung.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Nối các điểm của chuỗi được chọn với đường thẳng hoặc đường cong: Trong ngăn Chuỗi của trình kiểm tra Biểu đồ, hãy chọn một mục từ menu Kết nối Điểm bật lên.

  Các điều khiển điểm dữ liệu trong ngăn Chuỗi của trình kiểm tra Biểu đồ
 • Thay đổi màu của hàng hoặc điểm dữ liệu trong biểu đồ của bạn: Chọn hàng hoặc điểm dữ liệu bạn muốn thay đổi. (Bạn có thể thay đổi màu một cách riêng biệt cho các điểm dữ liệu, hàng và đường xu hướng ngay cả khi chúng biểu thị cùng chuỗi dữ liệu). Trong trình kiểm tra Đồ họa, bấm vào ô màu Nét và chọn một màu từ cửa sổ Màu.

 • Thay đổi kiểu và độ đậm của bất kỳ hàng nào trong biểu đồ của bạn: Chọn hàng và chọn kiểu hàng từ menu Nét bật lên trong trình kiểm tra Đồ họa. Để điều chỉnh độ đậm hàng, hãy nhập giá trị vào trường bên dưới menu Nét bật lên và bấm vào mũi tên.

Trong các biểu đồ tán xạ, bạn có thể hiển thị các thanh lỗi cho cả các đo lường trục x và trục y hiển thị đường xu hướng cho chuỗi được chọn.

Biểu đồ hai trục và biểu đồ hỗn hợp: Thay đổi loại biểu đồ

Biểu đồ hỗn hợp biểu thị một biểu đồ riêng trong đó mỗi chuỗi trong hai chuỗi có thể được biểu thị dưới dạng một loại biểu đồ khác. Ví dụ: một chuỗi dữ liệu có thể được biểu thị theo hàng trong khi chuỗi dữ liệu khác được biểu thị theo cột.

Đối với cả biểu đồ hai trục và biểu đồ hỗn hợp, chỉ chuỗi dữ liệu đơn lẻ mới có thể được biểu thị theo từng loại biểu đồ. Chuỗi dữ liệu có thể được biểu thị dưới dạng cột, hàng hoặc biểu đồ vùng.

 1. Chọn chuỗi dữ liệu bạn muốn thay đổi loại biểu đồ.

 2. Nếu trình kiểm tra Biểu đồ không mở, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và bấm vào Chuỗi.

 3. Chọn loại biểu đồ từ menu Loại Chuỗi bật lên.

Biểu đồ 3D: Điều chỉnh cài đặt cảnh

Đối với các biểu đồ 3D, bạn có thể thay đổi góc xem và góc chiếu sáng của biểu đồ.

 1. Chọn biểu đồ 3D.

 2. Nếu trình kiểm tra Biểu đồ không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ, bấm vào nút Trình kiểm tra Biểu đồ và bấm vào Biểu đồ.

 3. Để thay đổi góc xem của biểu đồ, kéo các nút mũi tên trong phần Cảnh 3D cho đến khi bạn đặt được biểu đồ theo cách bạn muốn.

 4. Để thay đổi mật độ và góc chiếu sáng, chọn tùy chọn từ menu Kiểu Chiếu sáng bật lên.

 5. Để thay độ sâu của các yếu tố trên biểu đồ, hãy kéo thanh trượt Độ sâu Biểu đồ.

  Kéo sáng phải làm cho các yếu tố trên biểu đồ xuất hiện để kéo dãn trình xem. Nếu bạn tạo một biểu đồ rất sâu, bạn có thể phải định cỡ lại biểu đồ cho vừa trên trang.

 6. Để nâng cao các cạnh của biểu đồ tròn 3D, hãy chọn Hiển thị Cạnh Xiên.