Thêm và sửa hình dạng

iBooks Author cung cấp nhiều hình dạng được vẽ trước mà bạn có thể thêm vào sách, bao gồm đường tròn, hình chữ nhật có các góc vuông hoặc tròn, hình sao, bong bóng lời thoại, mũi tên và nội dung khác. Bạn có thể dễ dàng thêm văn bản vào các hình dạng được vẽ trước.

Bạn cũng có thể tạo các hình dạng tùy chỉnh của riêng mình hoặc thay đổi màu, đường và chu tuyến của hình dạng được vẽ trước.

Bạn có thể thêm một hình dạng dưới dạng đối tượng trong hàng, nổi hoặc được neo.

Thêm một hình dạng được vẽ trước

 1. Chọn một hình dạng từ menu Hình dạng bật lên trong thanh công cụ.

  Để thêm một hình dạng bằng cách kéo, giữ phím Option trong khi bạn chọn một hình dạng và kéo con trỏ dây chữ thập. Để duy trì tỷ lệ của hình dạng (ví dụ: để giữ các hình tam giác bằng nhau ở tất cả các cạnh), giữ phím Shift khi bạn kéo.

 2. Để định cỡ lại hình dạng, kéo các bộ điều khiển chọn của hình dạng đó.

  Một số hình dạng xuất hiện với các công cụ mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh hình dạng:

  • Thanh trượt: Kéo thanh trượt để tạo nhiều điểm sao hơn hoặc thay đổi số lượng các cạnh của một đa giác.

  • Điều khiển tỏa tròn: Thay đổi các góc trên hình chữ nhật góc tròn.

  • Các điểm sửa màu xanh: Kéo để điều chỉnh các góc và tỷ lệ tương đối của một hình dạng.

   • Các bong bóng lời thoại: Điều chỉnh các góc vuông hoặc tròn ra sao cũng như độ đậm và chiều dài của đuôi của hình dạng.

   • Các mũi tên: Điều chỉnh các tỷ lệ tương đối của đầu và đuôi của mũi tên.

   • Các sao: Thay đổi góc giữa các điểm.

   Điểm sửa trên hình dạng sao
 3. Để thêm văn bản vào trong hình dạng, bấm vào hình dạng giúp điểm chèn xuất hiện và nhập.

Vẽ hình dạng tùy chỉnh

 1. Chọn công cụ Bút từ menu Hình dạng bật lên trong thanh công cụ (hoặc chọn Chèn > Hình dạng > Vẽ bằng Bút).

 2. Bấm để tạo điểm đầu tiên của hình dạng.

 3. Bấm để tạo các điểm khác.

  Mỗi điểm mới được tự động kết nối với điểm trước đó. Để xóa phân đoạn bạn vừa mới tạo, nhấn vào phím Delete.

  Công cụ Bút đang vẽ hình dạng tùy chỉnh
 4. Để hoàn tất hình dạng, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đóng hình dạng: Bấm vào điểm đầu tiên.

  • Để hình dạng mở: Nhấn phím Esc (Escape) hoặc bấm hai lần vào điểm cuối cùng bạn đã tạo.

Chỉnh sửa một hình dạng

 1. Chọn hình dạng.

 2. Để hiển thị các điểm sửa của một hình dạng, chọn Định dạng > Hình dạng > Chuyển thành Có thể sửa.

  Lần tiếp theo khi bạn muốn sửa hình dạng đó, bạn có thể bấm từ từ vào hình dạng đó hai lần để hiển thị các điểm sửa của hình dạng đó.

 3. Để định hình lại đường viền của hình dạng, kéo các điểm sửa màu đỏ.

  Các điểm sửa trên hình dạng được chọn
 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Đóng hoặc thêm các điểm khác vào một hình dạng đã mở: Bấm hai lần vào các điểm cuối; con trỏ sẽ đổi thành công cụ Bút.

  • Thêm một điểm sửa khác vào hình dạng đã đóng: Giữ Option và bấm vào đường viền của hình dạng, nơi bạn muốn thêm một điểm

  • Thêm các điểm cuối (chẳng hạn như một mũi tên) vào hàng: Chọn một tùy chọn từ menu Điểm cuối bật lên trong thanh định dạng.

  • Định hình lại một đường cong: Bấm vào điểm sửa và di chuyển các bộ điều khiển cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Các hiệu ứng khác nhau sẽ xảy ra khi bạn di chuyển các bộ điều khiển cùng nhau hoặc độc lập với bộ điều khiển khác.

   Hình tròn có các điểm sửa và các bộ điều khiển cho việc thay đổi đường cong
  • Thay đổi góc giữa hai phân đoạn đính kèm hoặc thay đổi chiều dài của một phân đoạn: Bấm vào điểm cuối và kéo điểm cuối đó theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, phía ngoài hoặc phía trong.

  • Thay đổi điểm thành điểm gốc hoặc ngược lại: Bấm hai lần vào điểm.

  • Thay đổi tất cả các điểm góc trong một hoặc nhiều hình dạng thành các điểm gốc: Chọn các hình dạng và chọn Định dạng > Hình dạng > Đường thẳng Mịn.

  • Thay đổi tất cả các điểm gốc trong một hoặc nhiều hình dạng thành các điểm góc: Chọn các hình dạng và chọn Định dạng > Hình dạng > Làm nét Đường.

  • Xóa một điểm: Bấm vào điểm đó và nhấn Delete.

Thêm văn bản vào một hình dạng

 1. Bấm hai lần vào hình dạng và nhập văn bản của bạn.

  Nếu có quá nhiều văn bản cần hiển thị trong hình dạng, một chỉ báo đang cắt (+) sẽ xuất hiện. Để định cỡ lại hình dạng, chọn hình dạng đó và kéo các điều khiển chọn. (Nếu điểm chèn nằm bên trong hình dạng, nhấn Command-Return để thoát khỏi sửa văn bản và chọn hình dạng).

  Hình dạng có văn bản và chỉ báo đang cắt được xuất hiện
 2. Thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau đây:

  • Định dạng văn bản bên trong hình dạng.

  • Xoay hình dạng nhưng giữ văn bản theo chiều ngang (xoay hình dạng và chọn Định dạng > Hình dạng > Đặt lại các Điều khiển Văn bản và Đối tượng).