Thêm đối tượng
và thay đổi loại của đối tượng Để thêm đối tượng (chẳng hạn như các…

Chọn, di chuyển và nhân bản
đối tượng Khi bạn bấm đối tượng để chọn đối tượng đó, các bộ điều…

Lập nhóm, tạo lớp và khóa
đối tượng Bạn có thể chuyển đổi nhiều đối tượng thành một đối tượng (ví…

Định vị và căn chỉnh
các đối tượng Khi bạn kéo đối tượng, hướng dẫn căn chỉnh sẽ tự động…

Thay đổi đường viền của một đối tượng
Bạn có thể thêm, xóa hoặc sửa đổi đường viền (còn được gọi là nét)…

Thay đổi hình thức của một đối tượng
Định cỡ lại một đối tượng Theo mặc định, chiều rộng và chiều cao của…

Thêm liên kết và dấu trang
Bạn có thể tạo các liên kết văn bản hoặc hình ảnh để người đọc…

Thêm tiêu đề, nhãn hoặc chú thích
vào đối tượng Bạn có thể thêm tiêu đề hoặc chú thích (hoặc cả hai)…

Thêm mô tả trợ năng
vào đối tượng Bạn có thể thêm mô tả trợ năng vào bất kỳ đối…

Cho phép đối tượng được xem lớn hơn
trong iBooks Bạn có thể cho phép người đọc tạm thời tối đa hóa chế…