Cho phép đối tượng được xem lớn hơn trong iBooks

Bạn có thể cho phép người đọc tạm thời tối đa hóa chế độ xem hình ảnh, hình dạng, bảng, biểu đồ và hộp văn bản trong sách hoàn chỉnh.

Cho phép đối tượng được xem lớn hơn

  1. Chọn hình ảnh, hình dạng, bảng, biểu đồ hoặc hộp văn bản nổi hoặc được neo.

    Ghi chú: Để cho phép đối tượng trong dòng được xem lớn hơn, hãy thay đổi đối tượng trong dòng thành đối tượng nổi hoặc được neo.

  2. Nếu trình kiểm tra Tiện ích không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Tiện ích và bấm vào Tương tác.

  3. Để đặt đối tượng thành được xem ở chế độ toàn màn hình khi người đọc chạm hoặc bấm vào đối tượng, chọn hộp kiểm “Chuyển sang chế độ xem toàn màn hình”.

  4. Để hiển thị đối tượng dưới dạng hình ảnh thu nhỏ sẽ phóng to khi người đọc chạm hoặc bấm vào đối tượng, chọn hộp kiểm “Sử dụng hình thu nhỏ trên trang”, sau đó thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

    • Tiếp tục sửa đối tượng: Chọn hình ảnh thu nhỏ, bấm vào Sửa Khung, thực hiện các thay đổi của bạn và bấm vào Xong.

    • Thay đổi hình ảnh thu nhỏ: Kéo hình ảnh mới vào hình thu nhỏ.