Định vị và căn chỉnh các đối tượng

Khi bạn kéo đối tượng, hướng dẫn căn chỉnh sẽ tự động xuất hiện khi đối tượng căn chỉnh với một đối tượng khác và biến mất khi bạn dừng kéo. Theo mặc định, hướng dẫn này sẽ xuất hiện khi tâm của đối tượng căn chỉnh với tâm của một đối tượng khác nhưng bạn có thể thay đổi hành vi của hướng dẫn đó để chúng xuất hiện khi các cạnh của đối tượng căn chỉnh.

Bạn cũng có thể thêm hướng dẫn căn chỉnh ngang hoặc dọc của riêng mình và đặt hướng dẫn đó vào bất kỳ nơi nào trên trang. Hướng dẫn căn chỉnh này không xuất hiện và biến mất khi bạn kéo các đối tượng nhưng tiếp tục hiển thị khi bạn đang làm việc. Bạn cũng có thể khóa hướng dẫn căn chỉnh để tránh vô tình di chuyển hướng dẫn đó khi bạn làm việc.

Bạn cũng có thể căn chỉnh nhiều đối tượng so với một đối tượng khác hoặc chỉ định vị trí của một đối tượng bằng cách sử dụng các tọa độ x và y của đối tượng đó.

Thêm và sửa đổi hướng dẫn căn chỉnh

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Thêm một hướng dẫn căn chỉnh: Bấm vào thước và kéo hướng dẫn căn chỉnh vào trang.

  Nếu thước không hiển thị, hãy chọn Hiển thị Thước từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

 • Xóa một hướng dẫn căn chỉnh: Kéo hướng dẫn căn chỉnh đó ra khỏi cạnh của trang.

 • Thay đổi hành vi mặc định của hướng dẫn căn chỉnh tự động: Chọn iBooks Author > Tùy chọn, bấm vào Thước và chọn một tùy chọn:

  • Hiển thị hướng dẫn ở tâm đối tượng: Hiển thị hướng dẫn khi tâm của đối tượng căn chỉnh với tâm của một đối tượng khác.

  • Hiển thị hướng dẫn ở các cạnh đối tượng: Hiển thị hướng dẫn khi các cạnh của đối tượng căn chỉnh với các cạnh của một đối tượng khác.

  • Hiển thị giãn cách tương đối: Hiển thị khoảng cách giữa ba hoặc nhiều đối tượng cách đều trong hàng.

  • Hiển thị kích cỡ tương đối: Hiển thị kích cỡ của đối tượng so với một đối tượng khác (chiều cao hoặc chiều rộng).

 • Khóa các vị trí của hướng dẫn căn chỉnh: Chọn Xem > Khóa Hướng dẫn. Để cho phép các hướng dẫn căn chỉnh được định vị lại, hãy chọn Xem > Mở khóa Hướng dẫn.

 • Thay đổi màu của hướng dẫn căn chỉnh: Chọn iBooks Author > Tùy chọn, bấm vào Thước, đồng thời bấm màu Hướng dẫn Căn chỉnh và chọn một màu trong cửa sổ Màu.

Căn chỉnh các đối tượng so với một đối tượng khác

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn căn chỉnh với các đối tượng khác.

 2. Giữ Command và bấm vào các đối tượng khác bạn muốn căn chỉnh.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Định vị các đối tượng để chúng căn chỉnh với đối tượng đầu tiên: Chọn Sắp xếp > Căn chỉnh Đối tượng > Tùy chọn.

  • Dãn đều các đối tượng trên trang: Chọn Sắp xếp > Phân bố Đối tượng > Tùy chọn.

Định vị một đối tượng bằng các tọa độ x và y của đối tượng đó

 1. Chọn đối tượng bạn muốn định vị trên trang.

 2. Nếu trình kiểm tra Hệ mét không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Hệ mét.

 3. Trong trường Định vị, nhập các giá trị x và y (theo các đơn vị trên thước).

  Giá trị x được đo từ mép bên trái của trang đến góc phía trên bên trái của đối tượng.

  Giá trị y được đo từ mép trên cùng của trang đến góc phía trên bên trái của đối tượng.

  Đối tượng đang được kéo và các tọa độ x và y đang xuất hiện trong lớp phủ

  Nếu đối tượng bị xoay, các tọa độ x và y tham chiếu đến góc phía trên bên trái hiện tại, chứ không phải góc ban đầu.

  Nếu đối tượng là một đường, các tọa độ Bắt đầu tham chiếu đến điểm cuối đầu tiên bạn đã tạo (hoặc điểm cuối phía trên bên trái, nếu bạn chưa vẽ đường). Nếu sau này bạn lật hoặc xoay đường, các tọa độ Bắt đầu tiếp tục tham chiếu điểm kết thúc ban đầu.

  Trình kiểm tra Hệ mét đang hiển thị các tọa độ x và y cho các điểm cuối của một đường

Để thay đổi các đơn vị được sử dụng trong thước (ví dụ: từ điểm thành inch), chọn iBooks Author > Tùy chọn, bấm vào Thước và chọn một tùy chọn từ menu Đơn vị Thước bật lên.