Thay đổi hình thức của một đối tượng

Định cỡ lại một đối tượng

Theo mặc định, chiều rộng và chiều cao của đối tượng được hiển thị khi bạn định cỡ lại đối tượng đó. Để tắt các giá trị đo này, chọn iBooks Author > Tùy chọn, bấm vào Chung và bỏ chọn “Hiển thị kích cỡ và vị trí khi di chuyển đối tượng”.

 1. Chọn đối tượng bạn muốn định cỡ lại.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Định cỡ lại toàn bộ đối tượng: Kéo bộ điều khiển chọn hoạt động.

   Đối tượng trong dòng có các bộ điều khiển chọn hoạt động được hiển thị
  • Định cỡ lại đối tượng chỉ theo một hướng: Kéo bộ điều khiển cạnh.

  • Định cỡ lại đối tượng từ tâm của đối tượng đó: Giữ phím Option trong khi bạn kéo.

  • Duy trì tỷ lệ của đối tượng: Giữ phím Shift trong khi bạn kéo. (Bạn cũng có thể chọn “Cố định tỷ lệ” trong trình kiểm tra Hệ mét).

  • Định cỡ lại đối tượng theo các kích thước cụ thể: Sử dụng các điều khiển Chiều rộng và Chiều cao trong trình kiểm tra Hệ mét.

   Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều đối tượng và định cỡ lại chúng cùng lúc.

  • Chuyển đối tượng về kích cỡ mặc định của đối tượng đó: Bấm vào Kích cỡ Ban đầu trong trình kiểm tra Hệ mét.

Lật hoặc xoay một đối tượng

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Lật một đối tượng theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang: Chọn đối tượng và chọn Sắp xếp > Lật Ngang hoặc Sắp xếp > Lật Dọc.

  Bạn cũng có thể sử dụng các nút Lật trong trình kiểm tra Hệ mét.

 • Xoay một đối tượng: Chọn đối tượng đó, giữ phím Command và di chuyển con trỏ qua bộ điều khiển chọn cho đến khi con trỏ đó thay đổi thành mũi tên hai đầu, cong và kéo bộ điều khiển.

  Để xoay đối tượng theo gia số 45 độ, giữ các phím Shift và Command trong khi bạn kéo.

  Bạn cũng có thể sử dụng con lăn Xoay hoặc các điều khiển Góc trong trình kiểm tra Hệ mét.

 • Xoay hình dạng nhưng giữ văn bản của hình dạng đó theo chiều ngang: Xoay hình dạng và chọn Định dạng > Hình dạng > Đặt lại các Điều khiển Văn bản và Đối tượng.

  Bạn không thể xoay bảng trong hàng.

Thêm một bóng đổ

 1. Chọn đối tượng và chọn hộp kiểm Bóng đổ trong thanh định dạng.

  Nếu thanh định dạng không hiển thị, hãy chọn Xem > Hiển thị Thanh Định dạng.

 2. Nếu trình kiểm tra Đồ họa không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Đồ họa.

 3. Trong trình kiểm tra Đồ họa, hãy điều chỉnh bất kỳ phần nào bên dưới:

  • Góc: Đặt góc của bóng đổ.

  • Bù: Đặt khoảng cách từ bóng đổ tới đối tượng hoặc văn bản.

  • Độ mờ: Điều chỉnh độ mờ của cạnh của bóng đổ.

  • Độ chắn sáng: Nhập tỷ lệ phần trăm vào trường để thay đổi độ trong suốt của bóng đổ.

  • Ô màu: Thay đổi màu của bóng đổ.

  Các điều khiển Bóng đổ trong trình kiểm tra Đồ họa

Thay đổi độ chắn sáng của một đối tượng

 1. Chọn đối tượng.

 2. Nếu trình kiểm tra Đồ họa không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Đồ họa.

 3. Kéo thanh trượt Độ chắn sáng hoặc nhập tỷ lệ phần trăm vào trường liền kề.

  Các điều khiển Độ chắn sáng trong trình kiểm tra Đồ họa

Đối với các hình dạng, bạn có thể đặt độ chắn sáng cho các màu nét đổ (đường viền) riêng rẽ từ độ chắn sáng đối tượng. Nếu bạn sửa đổi độ chắn sáng màu đổ hoặc nét của một đối tượng (bằng cách kéo thanh trượt Độ chắn sáng trong cửa sổ Màu), giá trị độ chắn sáng đó sẽ trở thành độ chắn sáng tối đa của đối tượng. Sau đó, khi bạn sử dụng trình kiểm tra Đồ họa để thay đổi độ chắn sáng của đối tượng, bạn sẽ thay đổi độ chắn sáng đó tương ứng với độ chắn sáng bạn đã đặt trong cửa sổ Màu.

Nếu bạn thay đổi độ chắn sáng của một đối tượng rồi không thể khôi phục màu đổ của đối tượng đó về 100%, điều đó có thể do độ chắn sáng được đặt nhỏ hơn 100% trong cửa sổ Màu. Để khắc phục, chọn đối tượng, chọn Xem > Hiển thị Màu và đặt độ chắn sáng trong cửa sổ Màu thành 100%.

Tô màu một đối tượng bằng màu hoặc dải màu

Bạn có thể tô màu các hình dạng, bảng, ô bảng, yếu tố của biểu đồ và các đối tượng khác một màu đồng nhất.

Bạn cũng có thể tô màu các hình dạng, ô bảng, yếu tố của biểu đồ và các đối tượng khác hai màu trở lên kết hợp với một màu khác (được gọi là dải màu).

 1. Chọn đối tượng.

 2. Nếu trình kiểm tra Đồ họa không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Đồ họa.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Tô màu đồng nhất vào đối tượng: Chọn Tô Màu từ menu Tô màu bật lên.

   Mẹo: Bạn cũng có thể nhanh chóng tô màu vào một đối tượng bằng cách sử dụng ô Tô màu trong thanh định dạng.

  • Đổ dải màu gồm hai màu đồng nhất vào đối tượng: Chọn Tô Dải màu từ menu Tô màu bật lên.

   Ghi chú: Bạn có thể tô màu các ô bảng riêng lẻ bằng dải màu, chứ không phải toàn bộ bảng.

   Các điều khiển cho tùy chọn Tô Dải màu trong trình kiểm tra Đồ họa
  • Tô dải màu tùy chỉnh vào hình dạng: Chọn Tô Dải màu Nâng cao từ menu Tô màu bật lên.

   Các điều khiển cho tùy chọn Tô Dải màu Nâng cao trong trình kiểm tra Đồ họa
 4. Để thay đổi màu hoặc độ chắn sáng của hình dạng, bấm vào ô màu bên dưới menu Tô màu bật lên, sử dụng cửa sổ Màu để chọn màu và độ chắn sáng và kéo màu từ ô màu ở đầu cửa sổ Màu vào ô màu trong trình kiểm tra Đồ họa.

  Nếu bạn chọn Tô Dải màu, sử dụng quy trình này cho từng ô màu. Với Tô Dải màu Nâng cao, bấm vào điều khiển màu bên dưới dải màu.

 5. Nếu bạn chọn Tô Dải màu hoặc Tô Dải màu Nâng cao, thực hiện một hoặc cả hai thao tác trong các thao tác sau:

  • Đặt hướng cho dải màu: Sử dụng trường hoặc con lăn Góc.

  • Lật dải màu: Bấm vào nút Lật (bằng mũi tên hai đầu, cong hoặc bằng hai mũi tên theo hướng ngược lại).

 6. Nếu bạn chọn Tô Dải màu Nâng cao, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Thêm một màu vào dải màu: Bấm xuống dưới dải màu nơi bạn muốn màu mới bắt đầu.

  • Thay đổi cách các màu pha trộn sắc nét: Kéo các điều khiển điểm pha trộn phía trên dải màu.

  • Tạo dải màu tỏa tròn (hình tròn): Bấm vào nút Dải màu Tỏa tròn. Để quay lại tâm dải màu, kéo điểm sửa màu xanh nhỏ vào tâm của đối tượng. Để thay đổi cách các màu pha trộn sắc nét, kéo điểm sửa màu xanh bên ngoài đối tượng gần hoặc xa hơn tâm của dải màu.

   Các điểm sửa dành cho điều chỉnh dải màu tỏa tròn

Tô màu hình ảnh vào đối tượng

Bạn có thể tô màu hình ảnh hoặc hình ảnh có màu vào các hình dạng hoặc yếu tố của biểu đồ.

 1. Chọn một đối tượng.

 2. Nếu trình kiểm tra Đồ họa không mở, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Đồ họa.

 3. Chọn Tô màu Hình ảnh hoặc Tô màu Hình ảnh Có màu từ menu Tô màu bật lên.

 4. Chọn một hình ảnh.

  Nếu đã có hình ảnh tại đó và bạn muốn thay đổi hình ảnh đó, bấm vào Chọn. Hoặc kéo tệp từ Finder hoặc Trình duyệt Phương tiện vào ô hình ảnh trong trình kiểm tra Đồ họa đến chuỗi biểu đồ.

  Bạn có thể chọn một tệp ở bất kỳ định dạng tệp được hỗ trợ nào.

  Các điều khiển cho tùy chọn Tô màu Hình ảnh trong trình kiểm tra Đồ họa
 5. Nếu bạn chọn Tô màu Hình ảnh Có màu, bấm vào ô màu (ở bên phải của nút Chọn) để chọn màu của tông. Kéo thanh trượt Độ chắn sáng trong cửa sổ Màu để làm cho tông tối hoặc sáng hơn. Việc kéo thanh trượt Độ chắn sáng trong trình kiểm tra Đồ họa sẽ thay đổi độ chắn sáng của tông ảnh.

  Các điều khiển cho tùy chọn Tô màu Hình ảnh Có màu trong trình kiểm tra Đồ họa
 6. Để thay đổi cách hình ảnh tô màu đối tượng, chọn tùy chọn từ menu bật lên phía trên nút Chọn:

  • Định tỷ lệ để Vừa: Định lại cỡ hình ảnh để vừa với các kích thước của đối tượng càng vừa càng tốt. Nếu hình dạng của đối tượng khác với hình dạng của hình ảnh, các phần của hình ảnh có thể không xuất hiện hoặc không gian trống có thể xuất hiện xung quanh hình ảnh.

  • Định tỷ lệ để Tô màu: Làm cho hình ảnh to hơn hoặc nhỏ hơn nhằm để lại khoảng trống tối thiểu xung quanh hình ảnh, ngay cả khi đối tượng và hình ảnh có các hình dạng khác nhau.

  • Kéo giãn: Định cỡ hình ảnh khớp với các kích thước của đối tượng nhưng có thể làm biến dạng hình ảnh nếu hình dạng của hình ảnh đó khác với hình dạng của đối tượng.

  • Kích cỡ Ban đầu: Đặt hình ảnh vào trong đối tượng mà không làm thay đổi các kích thước ban đầu của hình ảnh đó. Nếu hình ảnh lớn hơn đối tượng, bạn chỉ có thể thấy một phần của hình ảnh. Nếu hình ảnh nhỏ hơn đối tượng, không gian trống sẽ xuất hiện quanh hình ảnh.

  • Xếp lớp: Lặp lại hình ảnh bên trong đối tượng, nếu hình ảnh nhỏ hơn đối tượng. Nếu hình ảnh lớn hơn đối tượng, bạn chỉ có thể thấy một phần của hình ảnh bên trong đối tượng.