Thêm liên kết và dấu trang

Bạn có thể tạo các liên kết văn bản hoặc hình ảnh để người đọc có thể chạm hoặc bấm vào để chuyển đến một vị trí khác trong sách, truy cập một trang web hay mở một email được đề sẵn địa chỉ.

Khi tạo sách, bạn có thể chuyển nhanh đến các vị trí cụ thể trong sách bằng cách thêm dấu trang. Nếu bạn thêm liên kết vào dấu trang, người đọc còn có thể sử dụng chúng trong tệp sách hoàn chỉnh.

Tạo liên kết

 1. Chọn phần văn bản hoặc hình ảnh bạn muốn biến thành liên kết.

 2. Nếu trình kiểm tra Liên kết không mở, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Liên kết.

 3. Trong trình kiểm tra Liên kết, bấm vào Siêu liên kết.

 4. Chọn hộp kiểm “Bật dưới dạng siêu liên kết”.

 5. Chọn một tùy chọn từ menu bật lên Liên kết Đến.

  • Trang web: Nhập URL.

  • Thư Email: Nhập địa chỉ email và dòng chủ đề.

  • Dấu trang: Chọn một dấu trang từ menu bật lên Tên.

   Nếu menu bật lên Tên còn trống, hãy thêm dấu trang theo cách được mô tả dưới đây.

  • Hình: Bấm vào hình trong danh sách Tên. Để chỉ xem một loại hình cụ thể (ví dụ: tất cả các phim hoặc bộ sưu tập), chọn một tùy chọn từ menu bật lên Kiểu.

  • Chương hoặc Phần: Chọn một tùy chọn từ menu Chương bật lên.

  • Số Trang: Nhập số trang.

Xóa liên kết

Bạn có thể vô hiệu hóa tất cả các liên kết trong sách hoặc xóa liên kết trong một phần được chọn nhất định.

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Vô hiệu hóa tất cả các liên kết: Trong trình kiểm tra Liên kết, chọn hộp kiểm “Vô hiệu hóa tất cả các siêu liên kết”.

  Để kích hoạt lại các liên kết trước đây của bạn, bỏ chọn hộp kiểm này.

 • Vô hiệu hóa một liên kết: Chọn liên kết (để chọn phần văn bản được liên kết, bấm vào bên ngoài phần văn bản đó và sử dụng Shift cùng các phím mũi tên) đồng thời bỏ chọn hộp kiểm “Bật dưới dạng siêu liên kết” trong trình kiểm tra Liên kết.

Thêm dấu trang

 1. Chọn phần văn bản bạn muốn thêm dấu trang.

 2. Nếu trình kiểm tra Dấu trang không mở, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Dấu trang.

 3. Để thêm văn bản được chọn làm dấu trang, bấm vào nút Thêm .

Để xóa dấu trang, chọn dấu trang trong danh sách và bấm nút Xóa .

Để sắp xếp dấu trang theo tên hoặc số trang, bấm vào tiêu đề cột Tên hoặc Trang.