Tổng quan
về Tiện ích iBooks Author cung cấp nhiều tiện ích giúp dễ dàng thêm các đối…

Bộ sưu tập hình ảnh
Thêm bộ sưu tập hình ảnh Với tiện ích Bộ sưu tập, bạn có thể…

Tệp phim hoặc âm thanh
Thêm tệp phim hoặc âm thanh Bạn có thể sử dụng tiện ích Phương tiện…

Thêm câu hỏi đánh giá
Với tiện ích Đánh giá, bạn có thể thêm một bộ các câu hỏi để…

Tệp Keynote
Thêm tệp Keynote Bạn có thể thêm bản trình chiếu Keynote vào sách của mình.…

Hình ảnh tương tác
Thêm hình ảnh tương tác Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về…

Đối tượng 3D
Thêm đối tượng 3D Bạn có thể thêm các đối tượng 3D mà người đọc…

Thanh bên cuộn
Thêm thanh bên cuộn chứa nội dung liên quan đến văn bản xung quanh chứ…

Mục bật lên
Thêm mục bật lên là một lớp phủ nhỏ mở ra khi người đọc chạm…

HTML
Thêm Bạn có thể thêm tiện ích 5 (có phần mở rộng .wdgt) mà bạn…