Thêm bộ sưu tập hình ảnh

Với tiện ích Bộ sưu tập, bạn có thể thêm một chuỗi các hình ảnh mà người đọc của bạn có thể vuốt hoặc bấm qua.

Tiện ích Bộ sưu tập với các hình ảnh điều hướng thu nhỏ

Tạo bộ sưu tập hình ảnh

 1. Chọn Bộ sưu tập từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

 2. Để thêm một hình ảnh, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo tệp hình ảnh từ Finder hoặc Trình duyệt Phương tiện vào tiện ích Bộ sưu tập.

  • Kéo tệp hình ảnh vào trường Phương tiện Bộ sưu tập trong ngăn Tương tác của trình kiểm tra Tiện ích.

  • Bấm vào nút Thêm bên dưới trường Phương tiện Bộ sưu tập và chọn một tệp.

  Mẹo: Để thêm nhiều tệp cùng lúc, chọn một vài hình ảnh hoặc một thư mục gồm các hình ảnh và kéo các tệp vào tiện ích.

  Quan trọng: Hình ảnh không được lớn hơn 25 megapixel (5000 x 5000 pixel) hoặc 50 MB.

 3. Để hiển thị hình thu nhỏ điều hướng trong sách hoàn chỉnh, chọn hộp kiểm Hiển thị Hình thu nhỏ.

 4. Để sắp xếp lại các hình ảnh, kéo những hình ảnh đó vào trường Phương tiện Bộ sưu tập trong trình kiểm tra Tiện ích.

 5. Để xóa một hình ảnh, chọn hình ảnh đó và nhấn Delete hoặc bấm vào nút Xóa bên dưới trường Phương tiện Bộ sưu tập trong trình kiểm tra.