Thêm hình ảnh tương tác

Bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về các phần cụ thể của đồ họa bằng tiện ích Hình ảnh Tương tác. Người đọc có thể phóng to để mở rộng đồ họa, chạm hoặc bấm vào nhãn để xem mô tả đầy đủ của nhãn đó và dễ dàng điều hướng từ nhãn này đến nhãn khác.

Tiện ích hình ảnh tương tác có lớp phủ để điều chỉnh chế độ xem

Tạo hình ảnh tương tác

 1. Chọn Hình ảnh Tương tác từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

  Tiện ích xuất hiện trên trang có hai nhãn.

 2. Để thêm một tệp hình ảnh vào tiện ích, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Kéo tệp từ Finder hoặc Trình duyệt Phương tiện .

  • Sao chép tệp trong iBooks Author, chọn khu vực hình ảnh bên trong tiện ích (chứ không phải là đường viền tiện ích ngoài) và dán tệp.

  Quan trọng: Hình ảnh không được lớn hơn 25 megapixel (5000 x 5000 pixel) hoặc 50 MB.

 3. Để đặt chế độ xem mặc định được hiển thị trong sách hoàn chỉnh, chọn khu vực hình ảnh (chứ không phải là đường viền tiện ích ngoài). Trong lớp phủ xuất hiện, kéo thanh trượt để thay đổi mức phóng to, kéo hình ảnh để định vị hình ảnh đó trong khung và bấm vào Đặt Chế độ xem.

 4. Để tùy chỉnh văn bản nhãn, bấm vào một trong các nhãn mẫu và sửa văn bản giữ chỗ.

  Để thêm một nhãn khác vào hình ảnh, chọn tiện ích và bấm vào nút Thêm (+) trong lớp phủ.

  Mẹo: Nếu các nhãn của bạn dài hơn một vài hàng, bạn có thể chọn “Hiển thị mô tả trong thanh bên” trong trình kiểm tra Tiện ích để hiển thị các nhãn đó trong một lớp phủ ở phía bên trái của tiện ích.

 5. Để tùy chỉnh cách các nhãn của hình ảnh được hiển thị, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Đổi tên một nhãn: Bấm hai lần vào nhãn và sửa văn bản.

  • Di chuyển nhãn hoặc đích của nhãn đó (điểm cuối mà nhãn trỏ tới): Kéo nhãn đó.

  • Thay đổi thứ tự điều hướng nhãn: Bấm vào Tương tác trong trình kiểm tra Tiện ích và kéo các nhãn vào một thứ tự mới trong danh sách Chế độ xem.

  • Đặt chế độ xem sẽ xuất hiện khi người đọc chạm hoặc bấm vào nhãn: Chọn nhãn, điều chỉnh thu phóng và định vị và bấm vào Đặt Chế độ xem trong lớp phủ.

 6. Để hiển thị các điều khiển cho phép bạn cũng như người đọc của bạn dễ dàng điều hướng giữa các chế độ xem, hãy chọn “Hiển thị bộ điều khiển chuyển đổi” trong ngăn Tương tác của trình kiểm tra Tiện ích.