Thêm HTML

Bạn có thể thêm tiện ích HTML5 (có phần mở rộng .wdgt) mà bạn có thể tạo bằng trình soạn thảo văn bản hoặc bằng cách sử dụng ứng dụng tạo nội dung web.

Ghi chú: Trong sách được gửi đến iBooks Store, các tệp video và âm thanh được sử dụng trong tiện ích HTML không được bảo vệ bởi DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số).

Tiện ích HTML

Thêm tiện ích HTML5

 1. Chọn HTML từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ.

 2. Để thêm tiện ích HTML5, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong trình kiểm tra Tiện ích, bấm vào Tương tác, bấm vào Chọn và chọn tiện ích HTML5.

  • Kéo tiện ích HTML5 từ Finder vào tiện ích trên trang.

  Tiện ích HTML5 phải bao gồm tệp Default.png để hiển thị khi tiện ích không được mở.

  Nếu tiện ích HTML5 của bạn bao gồm video và âm thanh, các định dạng tệp được đề xuất sẽ là MP4 (dành cho video) và M4A (dành cho âm thanh).

  Quan trọng: iBooks Author không hỗ trợ các tiện ích HTML5 chứa các tệp video M4V hoặc các tệp âm thanh M4P.

 3. Trong ngăn Tương tác của trình kiểm tra Tiện ích, thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

  • Đặt để tiện ích phát trong trang sách khi người đọc chạm hoặc bấm vào tiện ích: Bấm vào “Phát trên trang”.

   Để đặt tiện ích phát tự động khi người đọc xem trang sách, chọn hộp kiểm “Phát tự động”.

  • Đặt để tiện ích phát ở chế độ toàn màn hình khi người đọc chạm hoặc bấm vào hình ảnh thu nhỏ của tiện ích: Bấm vào “Phát ở chế độ toàn màn hình”.

   • Xem trước tiện ích: Chọn hình ảnh thu nhỏ, bấm vào Xem trước HTML.

   • Thay đổi hình ảnh thu nhỏ của tiện ích: Kéo hình ảnh mới vào hình thu nhỏ.