Thêm mục bật lên

Mục bật lên là một lớp phủ nhỏ mở ra khi người đọc chạm hoặc bấm vào hình ảnh bật lên trong sách hoàn chỉnh. Mục bật lên có thể chứa văn bản, hình ảnh và hình dạng.

Tiện ích Mục bật lên

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng mẫu ngang, người đọc có thể xem mục bật lên trong sách hoàn chỉnh theo cả hai hướng ngang và dọc. Tuy nhiên, khi bạn làm việc trong iBooks Author, mục bật lên không được hiển thị khi bạn xem sách theo hướng dọc (bằng cách sử dụng các nút Hướng trên thanh công cụ).

Thêm mục bật lên

 1. Chọn Mục bật lên từ menu Tiện ích bật lên trên thanh công cụ.

 2. Để thay thế hình ảnh giữ chỗ, kéo tệp từ Finder hoặc Trình duyệt Phương tiện vào tiện ích.

  Quan trọng: Hình ảnh không được lớn hơn 25 megapixel (5000 x 5000 pixel) hoặc 50 MB.

 3. Để thêm văn bản, hình ảnh hoặc hình dạng vào mục bật lên, bấm hai lần vào hình ảnh rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thêm văn bản: Bấm vào văn bản giữ chỗ và nhập văn bản mới hoặc dán văn bản từ một vị trí khác.

  • Thêm hộp văn bản: Bấm vào Hộp Văn bản trong thanh công cụ.

   Bạn có thể định cỡ lại hộp văn bản bằng bộ điều khiển chọn.

  • Thêm một hình ảnh: Kéo tệp hình ảnh từ Finder hoặc Trình duyệt Phương tiện vào tiện ích.

  • Thêm một hình dạng: Bấm vào Hình dạng trong thanh công cụ và chọn một hình dạng.

  • Sao chép hình ảnh từ nơi khác trong sách của bạn hoặc một tệp sách khác: Sao chép tệp hình ảnh, chọn tiện ích và dán tệp hình ảnh vào tiện ích.

  Ghi chú: Bạn có thể thay đổi màu nền hoặc nét của mục bật lên bằng trình kiểm tra Đồ họa hoặc thanh định dạng.