Tổng quan về Tiện ích

iBooks Author cung cấp nhiều tiện ích giúp dễ dàng thêm các đối tượng tương tác vào sách của bạn. Các loại tiện ích bao gồm:

 • Bộ sưu tập: Một chuỗi các hình ảnh mà người đọc của bạn có thể vuốt hoặc bấm qua, mỗi hình ảnh có chú thích tùy chỉnh của riêng mình.

 • Phương tiện: Tệp phim hoặc âm thanh mà người đọc có thể phát.

 • Đánh giá: Một chuỗi các câu hỏi nhiều lựa chọn hoặc kéo vào đích tương tác.

 • Keynote: Bản trình chiếu hoặc bản thuyết trình khác được tạo bằng Keynote.

 • Hình ảnh tương tác: Đồ họa có lời nhắc (nhãn); người đọc có thể xoay và thu phóng để xem thông tin chi tiết về các phần cụ thể của đồ họa.

 • 3D: Thêm tệp 3D COLLADA (.dae) mà người đọc có thể điều khiển.

 • Thanh bên Cuộn: Nội dung (có văn bản, hình ảnh và hình dạng) liên quan đến văn bản xung quanh nhưng không phải là một phần của luồng văn bản chính. Trong sách hoàn chỉnh, người đọc có thể cuộn qua nội dung của thanh bên một cách riêng rẽ từ phần còn lại của trang.

 • Mục bật lên: Một lớp phủ (với văn bản, hình ảnh và hình dạng) mở khi người đọc chạm hoặc bấm vào một hình ảnh trong sách hoàn chỉnh.

 • HTML: Tiện ích HTML5 (với phần mở rộng .wdgt).

Sau khi bạn thêm tiện ích (bằng cách chọn một tiện ích từ menu Tiện ích bật lên trong thanh công cụ), bạn có thể tùy chỉnh tiện ích đó bằng trình kiểm tra Tiện ích. Các tùy chọn sẵn có trong trình kiểm tra Tiện ích thay đổi tùy thuộc vào loại tiện ích hiện được chọn. Khi bạn thêm một tiện ích, các điều khiển tương ứng của trình kiểm tra sẽ xuất hiện.

Các điều khiển sau đây của trình kiểm tra sẵn có cho hầu hết các tiện ích:

 • Bố cục: Sử dụng menu bật lên để chọn nơi nhãn và chú thích hiển thị (phía trên hoặc bên dưới tiện ích).

 • Tiêu đề: Chọn hộp kiểm này để đặt tiêu đề cho tiện ích. Cùng với tiêu đề, bạn cũng có thể sử dụng nhãn, chẳng hạn như Hình hoặc Sơ đồ. Những nhãn này được tự động đánh số cho bạn trong sách.

 • Chú thích: Chọn hộp kiểm này để đặt chú thích cho tiện ích. Trong sách hoàn chỉnh của bạn, người đọc có thể cuộn các chú thích nếu tất cả các văn bản của chú thích đó không hiển thị.

 • Nền: Chọn hộp kiểm này để tùy chỉnh nền sau tiện ích. Kéo thanh trượt Lề để thay đổi số lượng nền sẽ xuất hiện.

 • Mô tả Trợ năng: Thêm mô tả trợ năng cho VoiceOver (trình đọc màn hình của Apple dành cho những người khiếm thị) để đọc khi các đối tượng được xem trên iPad hoặc máy Mac. Nếu bạn để trống trường này, VoiceOver sẽ đọc mô tả mặc định của đối tượng.

  VoiceOver sẽ tự động đọc văn bản được kết hợp với các tiện ích, chẳng hạn như các tiêu đề, nhãn và chú thích.

Bạn có thể cho phép tiện ích xuất hiện lớn hơn khi người đọc chạm hoặc bấm vào tiện ích đó.