Tổng quan
về phím tắt và cử chỉ trên Multi-Touch iBooks Author đem đến cho bạn hai…

Phím tắt
Bạn có thể sử dụng các phím tắt để thực hiện nhanh chóng các tác…

Cử chỉ trên Multi-Touch
Nếu máy tính của bạn có bàn di chuột Multi-Touch, bạn có thể sử dụng…