Cử chỉ trên Multi-Touch

Nếu máy tính của bạn có bàn di chuột Multi-Touch, bạn có thể sử dụng các cử chỉ trên Multi-Touch được liệt kê trong bảng bên dưới khi làm việc với iBooks Author.

Để biết thêm thông tin về cử chỉ trên Multi-Touch, hãy xem tài liệu đi kèm máy tính của bạn.

Cử chỉ

Hành động

Cử chỉ cuộn bằng ba ngón tay

Cuộn (bằng ba ngón tay): Cuộn lên hoặc xuống để mở hoặc đóng Mission Control.

Cử chỉ cuộn bằng hai ngón tay

Cuộn (bằng hai ngón tay): Cuộn lên hoặc xuống một trang.

Cử chỉ vuốt bằng ba ngón tay

Vuốt (bằng ba ngón tay): Vuốt sang trái hoặc sang phải để điều hướng từ màn hình này sang màn hình khác.

Cử chỉ chụm/mở

Chụm/mở: Mở hoặc chụm ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ ảnh, hộp văn bản, biểu đồ hoặc hình dạng được chọn từ tâm.

Cử chỉ xoay

Xoay: Xoay ảnh, hộp văn bản hoặc hình dạng được chọn.