Tổng quan về phím tắt và cử chỉ trên Multi-Touch

iBooks Author đem đến cho bạn hai cách thức làm việc thông minh hơn trong khi tạo sách:

  • Phím tắt tiêu chuẩn: Bạn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiều tác vụ thông dụng, như chọn văn bản hay điều khiển các đối tượng, bằng cách nhấn một hoặc nhiều phím. Xem Phím tắt.

  • Cử chỉ trên Multi-Touch: Nếu có chuột hoặc bàn di chuột Multi-Touch, bạn có thể tận dụng lợi thế của các cử chỉ trên Multi-Touch để thực hiện các tác vụ một cách nhanh chóng. Xem Cử chỉ trên Multi-Touch.