Điều chỉnh kích cỡ, màu văn bản, cách căn chỉnh và giãn cách
Điều chỉnh phông chữ, kích cỡ, màu văn bản, cách căn chỉnh và giãn cách…

Sử dụng kiểu
Định dạng văn bản bằng các kiểu Việc sử dụng kiểu là yêu cầu bắt…

Ngắt dòng văn bản xung quanh đối tượng
Bạn có thể ngắt dòng văn bản xung quanh đối tượng (ảnh, hình dạng, bảng…

Tạo danh sách
Theo mặc định, iBooks Author tự động tạo danh sách cho bạn khi bạn nhập phần…

Đặt lề, tab và mức thụt lề
Bạn có thể đặt và sửa đổi mức thụt lề và tab bằng thước ngang…

Thêm biểu tượng và ký tự đặc biệt
Thêm biểu tượng, ký tự đặc biệt và ký hiệu toán học Sử dụng cửa…