Điều chỉnh phông chữ, kích cỡ, màu văn bản, cách căn chỉnh và giãn cách

Bạn có thể định dạng văn bản bằng các công cụ sau:

 • Thanh định dạng: Nếu bạn không nhìn thấy thanh định dạng (bên dưới thanh công cụ), hãy chọn Xem > Hiển thị Thanh Định dạng.

  Thanh định dạng bên dưới thanh công cụ
 • Trình kiểm tra văn bản: Để mở trình kiểm tra Văn bản, bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Văn bản.

  Nút Trình kiểm tra Văn bản ở trên đầu cửa sổ Trình kiểm tra
 • Cửa sổ phông chữ: Để mở cửa sổ Phông chữ, chọn Định dạng > Phông chữ > Hiển thị Phông chữ.

 • Menu định dạng: Chọn Định dạng > Phông chữ > Tùy chọn hoặc Định dạng > Văn bản > Tùy chọn.

Bảng này mô tả các công cụ bạn có thể sử dụng để thực hiện các tác vụ định dạng cụ thể.

Để thực hiện việc này

Bạn có thể sử dụng

Thay đổi phông chữ hoặc cỡ chữ

 • Thanh định dạng

 • Trình kiểm tra văn bản

 • Cửa sổ phông chữ

 • Menu định dạng (chọn Định dạng > Phông chữ > Lớn hơn hoặc Định dạng > Phông chữ > Nhỏ hơn)

Quan trọng: Để đảm bảo các phông chữ bạn dùng trong sách hoàn chỉnh được hiển thị chính xác, hãy chỉ sử dụng phông chữ có định dạng TrueType (.ttf) hoặc OpenType (.otf). Nếu bạn không chắc chắn rằng phông chữ có định dạng gì, hãy xem trước sách trong iBooks để đảm bảo rằng phông chữ hiển thị chính xác.

Thay thế phông chữ trong sách

 • Menu định dạng (chọn Định dạng > Phông chữ > Thay thế Phông chữ)

Chuyển văn bản thành dạng in đậm, in nghiêng hoặc được gạch chân

 • Thanh định dạng

 • Cửa sổ phông chữ

 • Menu định dạng (chọn Định dạng > Phông chữ > Tùy chọn)

Thêm bóng đổ hoặc nét gạch xuyên vào văn bản

 • Cửa sổ phông chữ (điều chỉnh độ chắn sáng của bóng đổ, độ mờ và độ bù)

 • Menu định dạng (chọn Định dạng > Phông chữ > Tùy chọn)

Tạo phần văn bản có viền ngoài

 • Menu định dạng (chọn Định dạng > Phông chữ > Viền ngoài)

Thay đổi màu văn bản

 • Thanh định dạng

 • Trình kiểm tra văn bản

 • Cửa sổ phông chữ

Thay đổi màu nền của văn bản

 • Thanh định dạng

 • Cửa sổ phông chữ (sử dụng bộ điều khiển Màu Tài liệu)

Chuyển văn bản thành dạng chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

 • Menu định dạng (chọn Định dạng > Phông chữ > Đường cơ sở > Tùy chọn)

 • Trình kiểm tra văn bản (bấm vào Thêm và nhập số dương hoặc âm trong trường Vị trí Đường cơ sở)

Thay đổi kiểu viết hoa chữ cái đầu của văn bản

 • Menu định dạng (chọn Định dạng > Phông chữ > Viết hoa chữ cái đầu > Tùy chọn)

Thay đổi mức giãn cách ký tự (theo dõi)

 • Trình kiểm tra văn bản

 • Cửa sổ phông chữ (chọn Chữ viết từ menu bật lên Tác vụ, có biểu tượng hình bánh răng)

Tắt tính năng chữ ghép (được bật theo mặc định)

 • Trình kiểm tra văn bản (bấm vào Thêm và chọn “Xóa chữ ghép”)

 • Cửa sổ phông chữ (chọn Chữ viết từ menu bật lên Tác vụ, có biểu tượng hình bánh răng)

Căn chỉnh đoạn

 • Thanh định dạng

 • Trình kiểm tra văn bản

 • Menu định dạng (chọn Định dạng > Văn bản > Tùy chọn)