Ngắt dòng văn bản xung quanh đối tượng

Bạn có thể ngắt dòng văn bản xung quanh đối tượng (ảnh, hình dạng, bảng và hơn thế nữa), bất kể là đối tượng được neo hay đang nổi.

Khi ngắt dòng xung quanh đối tượng, bạn có thể làm cho văn bản vòng hờ hoặc chặt quanh đối tượng hay để văn bản chỉ xuất hiện bên trên và dưới đối tượng, thậm chí, bạn có thể làm cho văn bản chỉ xuất hiện ở một phía của đối tượng.

Điều chỉnh văn bản xung quanh đối tượng

  1. Nếu trình kiểm tra Ngắt dòng không mở, bấm Trình kiểm tra trên thanh công cụ và bấm nút Trình kiểm tra Ngắt dòng.

  2. Chọn đối tượng.

  3. Trong trình kiểm tra Ngắt dòng, chọn “Ngắt dòng tại vị trí đối tượng”.

  4. Để chỉ định cách ngắt dòng văn bản quanh đối tượng, hãy bấm vào nút bên dưới hộp kiểm “Ngắt dòng tại vị trí đối tượng”.

  5. Để thay đổi khoảng cách giữa đối tượng và phần văn bản xung quanh, hãy sử dụng trường Khoảng trống Thêm.

  6. Nếu đối tượng không phải là hình chữ nhật và bạn muốn văn bản thay đổi theo viền ngoài của đối tượng, hãy bấm nút Khớp Văn bản bên phải.

  7. Nếu đối tượng có kênh alpha (độ trong suốt), bạn có thể làm cho phần văn bản chồng lên (hiển thị qua) phần trong suốt bằng cách điều chỉnh giá trị trong trường Alpha.

Bạn cũng có thể chọn một tùy chọn từ menu bật lên Ngắt dòng trong thanh công cụ để ngắt dòng văn bản xung quanh đối tượng.