Định dạng văn bản bằng các kiểu

Việc sử dụng kiểu là yêu cầu bắt buộc đối với chức năng định dạng văn bản. Chẳng hạn, giả sử như bạn muốn thay đổi kích cỡ của tất cả các tiêu đề chương trong sách. Nếu ban đầu bạn tạo và áp dụng một kiểu tiêu đề chương, thì bạn có thể định cỡ lại cùng lúc tất cả các tiêu đề chương trong sách bằng cách sửa đổi kiểu đó, thay vì phải định dạng lại từng tiêu đề.

iBooks Author cũng phải dựa trên các kiểu để tạo bảng mục lục.

Mỗi mẫu có chứa các kiểu dựng sẵn mà bạn có thể sửa đổi tùy thích. (Tất cả các văn bản giữ chỗ đều sử dụng một kiểu.) Bạn còn có thể tạo kiểu của riêng mình. Tất cả các kiểu sẽ xuất hiện trong ngăn chứa Kiểu:

Nút Ngăn chứa Kiểu trong thanh định dạng

Có ba dạng kiểu:

 • Kiểu Đoạn chỉ có thể được áp dụng cho cả đoạn (kết thúc bằng ký tự Return), không phải cho từng từ trong đoạn đó.

  Theo mặc định, đoạn tiếp theo (sau khi bạn nhấn Return) sẽ sử dụng cùng kiểu, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt này. Ví dụ: bạn có thể muốn đặt mặc định đoạn sau Tiêu đề Chương trở thành Tiêu đề phụ của Chương. Để thay đổi cài đặt này, bấm vào Thêm trong trình kiểm tra Văn bản và chọn một tùy chọn từ menu bật lên Kiểu Đoạn Tiếp theo.

 • Kiểu Ký tự có thể được áp dụng cho các ký tự hoặc nhóm ký tự riêng lẻ hay cho từng từ trong đoạn mà không làm ảnh hưởng đến kiểu của đoạn.

 • Kiểu Danh sách giúp bạn dễ dàng tạo danh sách và phần đề cương.

Áp dụng kiểu cho phần văn bản

 1. Chọn phần văn bản bạn muốn áp dụng kiểu.

  Mẹo: Nếu bạn đang áp dụng kiểu cho cả đoạn, bạn không cần chọn cả đoạn; chỉ cần đặt điểm chèn ở bất kỳ nơi nào trong đoạn đó.

 2. Trong ngăn chứa Kiểu, bấm vào kiểu bạn muốn áp dụng cho phần văn bản được chọn.

  Nếu ngăn chứa Kiểu không mở ra, hãy bấm vào nút Ngăn chứa Kiểu trong thanh định dạng hoặc chọn Xem > Hiển thị Ngăn chứa Kiểu.

Bạn cũng có thể áp dụng kiểu cho phần được chọn bằng cách chọn kiểu từ một trong những menu bật lên (được minh họa bên dưới) trong thanh công cụ:

Menu bật lên kiểu đoạn và ký tự trong thanh công cụ

Sửa đổi kiểu hiện có

 1. Chọn phần văn bản có kiểu bạn muốn sửa đổi.

 2. Định dạng văn bản theo những gì bạn muốn đối với giao diện của kiểu được sửa đổi.

 3. Trong ngăn chứa Kiểu, bấm vào mũi tên đỏ bên cạnh tên kiểu và chọn Xác định lại Kiểu từ Phần được chọn từ menu bật lên.

  Nếu ngăn chứa Kiểu không mở ra, hãy bấm vào nút Ngăn chứa Kiểu trong thanh định dạng hoặc chọn Xem > Hiển thị Ngăn chứa Kiểu.

Tất cả các phần áp dụng kiểu trước sẽ được cập nhật thành định dạng kiểu mới.

Tạo kiểu mới

 1. Định dạng văn bản theo những gì bạn muốn đối với giao diện của kiểu mới và chọn phần văn bản.

 2. Chọn một tùy chọn từ menu bật lên Thêm Kiểu ở cuối ngăn chứa Kiểu.

  Nếu ngăn chứa Kiểu không mở ra, hãy bấm vào nút Ngăn chứa Kiểu trong thanh định dạng hoặc chọn Xem > Hiển thị Ngăn chứa Kiểu.

 3. Nhập tên cho kiểu mới.

 4. Nếu bạn không muốn áp dụng kiểu này cho phần văn bản được chọn, hãy bỏ chọn “Áp dụng kiểu mới này khi tạo”.

Mẹo: Để tạo phím tắt cho kiểu mới, bấm vào mũi tên bên cạnh tên kiểu (trong ngăn chứa Kiểu) và chọn Phím Tắt > Tùy chọn từ menu bật lên. Bây giờ, bạn có thể chọn văn bản và nhấn một phím chức năng để áp dụng kiểu. Để áp dụng kiểu và xóa mục thay thế trên phần văn bản được chọn, hãy giữ phím Option trong khi bạn nhấn một phím chức năng.

Đổi tên hoặc xóa kiểu

 1. Nếu ngăn chứa Kiểu không mở ra, hãy bấm vào nút Ngăn chứa Kiểu trong thanh định dạng hoặc chọn Xem > Hiển thị Ngăn chứa Kiểu.

 2. Trong ngăn chứa Kiểu, bấm vào mũi tên bên cạnh kiểu bạn muốn đổi tên hoặc xóa và thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn Đổi tên Kiểu, nhập tên mới và nhấn Return.

  • Chọn Xóa Kiểu và nếu kiểu đó đang được sử dụng trong tài liệu hiện tại, chọn kiểu thay thế.

Chọn kiểu đoạn hoặc ký tự và áp dụng cho văn bản khác

 1. Đặt điểm chèn ở đoạn hoặc từ có kiểu mà bạn muốn sao chép.

 2. Chọn Định dạng > Sao chép Kiểu Tùy chọn.

 3. Chọn phần văn bản bạn muốn sửa đổi (hoặc đặt điểm chèn vào đoạn hoặc từ) và chọn Định dạng > Dán Kiểu Tùy chọn.

Xóa mục thay thế kiểu

Khi bạn thay đổi một thuộc tính văn bản mà không áp dụng kiểu, bạn đã tạo ra một mục thay thế kiểu. Ví dụ: nếu bạn chọn một đoạn sử dụng kiểu Nội dung và chọn Định dạng > Phông chữ > In đậm thì kiểu của đoạn đó có thêm một mục thay thế. Khi bạn chọn phần văn bản có mục thay thế kiểu, mũi tên bên cạnh tên kiểu (trong ngăn chứa Kiểu) sẽ chuyển sang màu đỏ. Bạn có thể giữ mục thay thế đó hoặc xóa đi. (Bạn cũng có thể đưa mục thay thế đó vào một kiểu mới hoặc hiện có, như phần mô tả trong các tác vụ bên trên.)

 1. Chọn phần văn bản bạn muốn thay đổi.

 2. Trong ngăn chứa Kiểu, bấm vào mũi tên ở bên phải kiểu được chọn và chọn Khôi phục Kiểu Được xác định từ menu bật lên.

  Nếu ngăn chứa Kiểu không mở ra, hãy bấm vào nút Ngăn chứa Kiểu trong thanh định dạng hoặc chọn Xem > Hiển thị Ngăn chứa Kiểu.

  Mũi tên màu đỏ trong ngăn chứa Kiểu biểu thị mục thay thế kiểu

Để thay đổi tất cả các mục áp dụng kiểu thành kiểu khác, hãy xem hướng dẫn về cách tìm và thay thế văn bản.