Tạo danh sách

Theo mặc định, iBooks Author tự động tạo danh sách cho bạn khi bạn nhập phần văn bản có vẻ giống như một danh sách. Ví dụ: nếu bạn tạo một dấu đầu dòng (Option-8), dấu cách và nhập văn bản, iBooks Author sẽ tự động định dạng đoạn tiếp theo thành một danh sách bằng cách thêm dấu đầu dòng cho bạn.

Bạn cũng có thể biến một đoạn thành một danh sách và ngược lại. Bạn có thể định dạng danh sách bằng khung Danh sách trong trình kiểm tra Văn bản:

Bộ điều khiển trong khung Danh sách của trình kiểm tra Văn bản

Định dạng danh sách

 1. Nếu trình kiểm tra Văn bản không mở, hãy bấm vào Trình kiểm tra trong thanh công cụ và bấm vào nút Trình kiểm tra Văn bản.

 2. Trong trình kiểm tra Văn bản, bấm vào Danh sách.

 3. Chọn phần văn bản bạn muốn định dạng.

  Bạn có thể chọn phần văn bản mà bạn muốn chuyển thành danh sách hoặc phần văn bản đã được định dạng thành danh sách.

 4. Chọn loại danh sách từ menu bật lên Dấu đầu dòng & Đánh số.

  • Dấu đầu dòng Văn bản: Chọn một trong những ký hiệu được cung cấp hoặc nhập ký tự của riêng bạn trong trường này.

   Bạn cũng có thể chọn một ký tự đặc biệt và kéo vào trường này.

  • Dấu đầu dòng Hình ảnh: Chọn một trong những ký hiệu được cung cấp.

  • Hình ảnh Tùy chỉnh: Sử dụng hình ảnh của riêng bạn làm dấu đầu dòng. Để chọn hình ảnh, bấm vào Chọn hoặc kéo hình ảnh mới vào trường này.

  • Số: Tạo danh sách được đánh số.

  • Số Theo dãy: Tạo danh sách kiểu nhất quán (1, 1.1., 1.1.1, v.v).

 5. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Tăng cấp hoặc hạ cấp cho một mục trong danh sách: Bấm vào nút Mức Thụt lề (trong khung Danh sách của trình kiểm tra Văn bản) hoặc chọn Định dạng > Văn bản > Tùy chọn.

  • Thay đổi số bắt đầu cho danh sách được đánh số: Chọn “Bắt đầu tại” và nhập số.

  • Tự động tăng hoặc giảm kích cỡ của dấu đầu dòng khi bạn thay đổi kích cỡ của văn bản: Chọn “Định tỷ lệ với văn bản”.

  • Thay đổi khoảng cách từ lề đến dấu đầu dòng (hoặc số): Sử dụng trường Thụt lề Dấu đầu dòng hoặc Thụt lề Số.

  • Thay đổi khoảng cách từ dấu đầu dòng (hoặc số) đến phần văn bản tương ứng: Sử dụng trường Thụt lề Văn bản.

Dừng thao tác tự động tạo danh sách

 • Nhấn nút Return hai lần.

Bật hoặc tắt chức năng tạo danh sách tự động

 1. Chọn iBooks Author > Tùy chọn và bấm vào Tự động Sửa.

 2. Chọn hoặc bỏ chọn “Tự động phát hiện danh sách”.

Chuyển danh sách thành văn bản thông thường

 1. Chọn toàn bộ phần văn bản trong danh sách.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong thanh định dạng, Chọn Không từ menu bật lên Danh sách .

  • Trong trình kiểm tra Danh sách, chọn Không có Dấu đầu dòng từ menu bật lên Dấu đầu dòng & Đánh số.

Bạn cũng có thể tạo kiểu danh sách và thêm kiểu mới này vào ngăn chứa Kiểu.