Thêm biểu tượng, ký tự đặc biệt và ký hiệu toán học

Sử dụng cửa sổ Ký tự để chèn các ký tự đặc biệt như: ký hiệu toán học, chữ cái có dấu trọng âm, mũi tên và họa tiết in.

Ghi chú: Các ký tự biểu tượng cảm xúc (mặt cười) không được hỗ trợ.

Chèn biểu tượng hoặc ký tự đặc biệt

  1. Đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn thêm biểu tượng hoặc ký tự đặc biệt.

  2. Chọn Sửa > Ký tự Đặc biệt.

  3. Trong cửa sổ Ký tự, chọn danh mục từ danh sách ở bên trái và bấm hai lần vào ký tự để chèn mục đó.

Để biết thêm thông tin về cửa sổ Ký tự, bấm vào màn hình nền của bạn và chọn Trợ giúp > Trung tâm Trợ giúp.