Kiểm tra chính tả
Theo mặc định, các từ không nhận dạng được sẽ có đường nét đứt màu…

Sửa và gạch nối văn bản tự động
Tìm và thay thế văn bản Chọn Sửa > Tìm > Tìm. Trong cửa sổ Tìm &…