Thêm văn bản

Mẫu của iBooks Author có chứa các hộp văn bản tích hợp sẵn với phần văn bản giữ chỗ mà bạn có thể viết đè lên. Nếu nội dung bạn thêm nhiều hơn mức có thể vừa với mẫu, trang mới được tự động thêm vào và nội dung sẽ được chuyển vào trang đó.

Bạn có thể thêm hộp văn bản tùy chỉnh, không phải là một phần của luồng tài liệu còn lại. Chẳng hạn, bạn có thể muốn thêm một biểu ngữ trang trí độc nhất trên một trang cụ thể. Bạn không thể liên kết hai hộp văn bản tùy chỉnh để phần văn bản tràn từ hộp này sang hộp kia.

Các hình dạng cũng có hộp văn bản tích hợp sẵn. Phần văn bản bạn nhập trong hình dạng không phải là một phần của luồng văn bản tổng thể trong tài liệu.

Thêm hộp văn bản

  1. Trong thanh công cụ, bấm vào Hộp Văn bản.

    Hộp văn bản được chọn sẽ xuất hiện trên trang.

  2. Kéo hộp đến nơi bạn muốn đặt trên trang.

  3. Ghi đè lên phần văn bản giữ chỗ.

    Bạn có thể định cỡ lại hộp văn bản bằng bộ điều khiển chọn.

    Quan trọng: Để đảm bảo các phông chữ bạn dùng trong sách hoàn chỉnh được hiển thị chính xác, hãy chỉ sử dụng phông chữ có định dạng TrueType (.ttf) hoặc OpenType (.otf). Nếu bạn không chắc chắn rằng phông chữ có định dạng gì, hãy xem trước sách trong iBooks để đảm bảo rằng phông chữ hiển thị chính xác.