Tổng quan về các yếu tố của sách

Mọi mẫu iBooks Author đều chứa các yếu tố sau đây:

  • Tiêu đề Sách: Bìa sách xuất hiện trong iBooks Store và trên giá sách iBooks của người đọc. Nhập văn bản giữ chỗ để thêm tiêu đề của sách.

  • Phương tiện Giới thiệu: Thêm hình ảnh hoặc video ngắn (đề xuất 10 giây trở xuống) xuất hiện khi người đọc mở sách. Để mở trực tiếp sách đến bảng mục lục, để trống Phương tiện Giới thiệu.

  • Bảng Mục lục: Người đọc có thể sử dụng bảng mục lục để điều hướng đến các vị trí cụ thể trong sách hoàn chỉnh. iBooks Author tự động tạo và cập nhật bảng mục lục và bạn có thể tùy chỉnh thêm bảng mục lục nếu muốn.

  • Bảng thuật ngữ: Thêm thuật ngữ vào sách của bạn nơi người đọc có thể chạm hoặc bấm để xem định nghĩa. Tất cả các thuật ngữ được định nghĩa cũng xuất hiện trong bảng thuật ngữ của sách. Nếu bạn không thêm bất kỳ thuật ngữ nào, sách của bạn sẽ không có bảng thuật ngữ (nhưng bạn không thể xóa yếu tố Bảng thuật ngữ khỏi mẫu).

  • Chương và phần: Chương có thể chứa các trang và chương có thể chứa các phần có các trang. Ví dụ: một cuốn sách về các loài động vật có vú có thể có một chương có tên là “Gấu”. Chương này có thể chứa các phần như “Gấu trắng Bắc Cực”, “Gấu Xám (Bắc Mỹ)”, v.v. Bạn cũng có thể sử dụng các phần cho nội dung độc lập trong một chương, chẳng hạn như các bài học, hoạt động hoặc nghiên cứu tình huống.

    Mỗi mẫu chứa một vài bố cục chương và phần mà bạn có thể tùy chỉnh. Cũng có các phần được định dạng trước cho thông tin bản quyền, lời đề tặng và lời tựa. Khi bạn thêm nội dung vào một chương hay phần, các trang được tự động thêm vào khi cần. Bạn cũng có thể thêm trang trước tiên rồi tạo nội dung của mình.

    Mẹo: Để tối ưu hóa trải nghiệm xem, tạo các chương nhỏ hơn thay vì ít chương lớn hơn.

    Quan trọng: Bạn có thể thay đổi thứ tự của các chương và phần bằng cách kéo chúng vào ngăn Sách nhưng bạn không thể sắp xếp lại các trang riêng lẻ bằng cách kéo chúng. Để sắp xếp lại nội dung bên trong một chương hoặc một phần, bạn phải sửa nội dung.

Tất cả các mẫu bao gồm giữ chỗ cho phương tiện và văn bản. Kéo phương tiện qua giữ chỗ phương tiện để thêm giữ chỗ phương tiện đó; bạn không phải xóa mục giữ chỗ trước tiên.