Nhập tệp ePub

Bạn có thể nhập tệp ePub 2 hoặc ePub 3 làm một dự án sách mới trong iBooks Author.

Quan trọng: iBooks Author không nhập các tệp ePub được DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số) bảo vệ.

Nhập tệp ePub

 1. Chọn Tệp > Mới từ Tệp ePub, chọn tệp để nhập và bấm vào Mở.

 2. Chọn một mẫu và chỉ định các tùy chọn nhập sau:

  • Nhập kiểu đoạn trong tệp: Chọn hộp kiểm “Bảo lưu kiểu đoạn”.

  • Nhập phương tiện và đồ họa trong tệp: Chọn hộp kiểm “Bao gồm phương tiện và đồ họa”.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể tạo mẫu của riêng mình và nhập tệp ePub vào đó.

 3. Bấm Chọn.

  Trong iBooks Author, hai mức đầu tiên trong bảng mục lục của tệp ePub đã nhập được bảo lưu và các mức nội dung tiếp theo được làm cho thành như nhau.

  Mẹo: Để thay thế phông chữ sau khi bạn nhập tệp ePub, chọn Định dạng > Phông chữ > Thay thế Phông chữ.