Nhập tệp InDesign

Bạn có thể nhập tệp Adobe InDesign (IDML) vào sách của mình dưới dạng một chương hoặc phần riêng.

Dưới đây là một số mẹo cần lưu ý khi chuẩn bị nhập các tệp IDML:

 • Sử dụng một tệp IDML cho mỗi chương sách chứ không sử dụng một tệp IDML cho mỗi sách.

 • Bạn có thể xác định các phần của chương trong InDesign. Để biết thông tin về cách xác định phần, xem Trợ giúp Adobe InDesign.

 • iBooks Author nhập chuỗi dài nhất của các hộp văn bản được liên kết trong tệp (hoặc phần) làm văn bản nội dung của tệp hoặc phần đó. Tránh các chuỗi của hộp văn bản được liên kết trải rộng ra nhiều phần.

 • Trong InDesign, bạn có thể gán Nhãn Tập lệnh “Body” cho khung văn bản bạn muốn iBooks Author nhập làm văn bản nội dung. Chỉ sử dụng Nhãn Tập lệnh “Body” một lần trong tệp IDML (hoặc phần của tệp).

 • Tránh nhập các đối tượng được neo phức tạp. Các đối tượng được neo phức tạp có thể trông khác trong sách hoàn chỉnh.

Nhập tệp InDesign (IDML)

 1. Với sách được mở, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Chèn Chương từ > Tệp InDesign (IDML), chọn tệp cần nhập và bấm vào Nhập.

  • Kéo tệp IDML vào khung Sách.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể tạo mẫu của riêng mình và nhập tệp IDML vào đó.

 2. Chỉ định các tùy chọn nhập sau:

  • Nhập văn bản trong tệp: Chọn hộp kiểm “Văn bản từ tệp IDML”.

  • Nhập kiểu đoạn và kiểu ký tự trong tệp: Chọn hộp kiểm “Kiểu đoạn và kiểu ký tự” và chọn tùy chọn kiểu từ menu bật lên.

   Để xóa các kiểu không được sử dụng trong tệp sau khi nhập vào iBooks Author, chọn hộp kiểm “Loại bỏ các kiểu không được sử dụng sau khi nhập”.

  • Nhập phương tiện và đồ họa trong tệp: Chọn hộp kiểm “Bao gồm phương tiện và đồ họa”.

 3. Chọn một bố cục và bấm vào Nhập.

  Tệp đã nhập được thêm sau chương hoặc phần đã chọn trong khung Sách. Nếu không có chương hoặc phần nào được chọn, tệp đã nhập được thêm vào cuối sách.

  Mẹo: Để thay thế phông chữ sau khi bạn nhập tệp IDML, chọn Định dạng > Phông chữ > Thay thế Phông chữ.