Thêm giữ chỗ vào bố cục hoặc mẫu tùy chỉnh

Tất cả mẫu bao gồm giữ chỗ giúp dễ dàng thêm văn bản và phương tiện của riêng bạn. Nếu bạn tạo hoặc sửa đổi một mẫu hoặc bố cục, bạn có thể xác định các giữ chỗ của riêng mình.

Bạn có thể xác định giữ chỗ văn bản hoặc phương tiện trên các trang riêng lẻ. Nếu bạn muốn giữ chỗ là một phần của bố cục (để giữ chỗ đó xuất hiện bất cứ khi nào bạn sử dụng một bố cục cụ thể), làm theo các hướng dẫn trong “Thêm giữ chỗ vào bố cục mẫu” bên dưới.

Để giúp quản lý các giữ chỗ trong sách, bạn có thể thêm các thẻ (tên) vào các giữ chỗ đó. Các giữ chỗ phương tiện và văn bản được bao gồm trong bố cục đã có các thẻ (Nội dung, Hình ảnh chính hoặc Mục tiêu) mà bạn có thể thay đổi nếu muốn. Bạn cũng có thể tạo các thẻ của riêng mình.

Việc gắn thẻ giữ chỗ được tùy chỉnh cho phép bạn sử dụng giữ chỗ đó trong các bố cục khác trong sách và dễ dàng chuyển giữa các bố cục. Ví dụ: giả sử bạn tạo một bố cục có giữ chỗ cho một đồ họa ở góc phía trên bên trái và một bố cục khác có giữ chỗ ở góc phía trên bên phải. Nếu bạn gắn thẻ giữ chỗ “Ảnh hành tinh” trong cả hai bố cục, đồ họa sẽ luôn xuất hiện ở vị trí chính xác, bất kể bạn sử dụng bố cục nào trong số hai bố cục đó.

Xác định giữ chỗ phương tiện

 1. Kéo ảnh hoặc phim từ Trình duyệt Phương tiện hoặc Finder vào trang sách.

  Nếu bạn không thể thêm mục, mục đó có thể không phải là loại tệp được hỗ trợ.

 2. Sửa đổi đối tượng có các thuộc tính bạn muốn giữ chỗ có và chọn đối tượng.

 3. Chọn Định dạng > Nâng cao > Xác định là Giữ chỗ Phương tiện, sao cho dấu chọn xuất hiện.

Để dừng sử dụng đối tượng dưới dạng giữ chỗ, chọn Định dạng > Nâng cao > Xác định là Giữ chỗ Phương tiện, sao cho dấu chọn biến mất.

Xác định giữ chỗ văn bản

 1. Định dạng văn bản theo cách bạn muốn văn bản đó hiển thị và chọn văn bản.

  Không chọn ký tự dấu ngắt đoạn cuối cùng nếu không toàn bộ đoạn sẽ bị xóa khi văn bản giữ chỗ được thay thế. Để xem ký tự dấu ngắt đoạn, chọn Hiển thị Ký tự ẩn từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

 2. Chọn Định dạng > Nâng cao > Xác định là Văn bản Giữ chỗ, sao cho dấu chọn xuất hiện.

Để dừng sử dụng văn bản làm giữ chỗ, chọn Định dạng > Nâng cao > Xác định là Văn bản Giữ chỗ, sao cho dấu chọn biến mất.

Thay đổi văn bản giữ chỗ

Sau khi bạn tạo giữ chỗ văn bản, bạn có thể sửa đổi giữ chỗ văn bản đó làm văn bản mặc định. Ví dụ: bạn có thể chèn văn bản “Lorem ipsum” để làm cho rõ ràng rằng văn bản đó là giữ chỗ.

 1. Chọn văn bản trong giữ chỗ văn bản và chọn Định dạng > Nâng cao > Bật Ủy quyền Giữ chỗ.

 2. Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện trong giữ chỗ văn bản.

 3. Chọn Định dạng > Nâng cao > Vô hiệu hóa Ủy quyền Văn bản Giữ chỗ.

Thêm giữ chỗ vào bố cục mẫu

 1. Nếu ngăn Bố cục không mở ra, chọn Hiển thị Bố cục từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

 2. Trong ngăn Bố cục, chọn một bố cục.

 3. Trên ngăn sách, chọn đối tượng bạn muốn đặt làm giữ chỗ.

 4. Trong trình kiểm tra Bố cục, chọn “Sửa được trên trang bằng bố cục này”.

 5. Để thêm thẻ vào giữ chỗ, chọn một tùy chọn từ menu Gắn thẻ bật lên hoặc nhập văn bản của riêng bạn.

 6. Để làm cho giữ chỗ xuất hiện theo hướng dọc (nếu bạn đang sử dụng mẫu ngang), chọn “Được chia sẻ với bố cục dọc”.

Để dừng sử dụng đối tượng làm giữ chỗ, chọn đối tượng và bỏ chọn “Sửa được trên trang bằng bố cục này” trong trình kiểm tra Bố cục.