Chọn mẫu

Để tạo sách trong iBooks Author, bạn phải bắt đầu bằng một mẫu. Mẫu bao gồm tất cả các yếu tố bạn cần để tạo một sách—chương mẫu, các bố cục trang khác nhau và các giữ chỗ cho văn bản, đồ họa và phương tiện.

Mỗi loại mẫu được tối ưu hóa để xem theo hướng ngang (theo chiều ngang) hoặc hướng dọc (theo chiều dọc). Khi bạn tạo sách, bạn phải chọn mẫu ngang hoặc dọc. Đối với người đọc, có một số khác biệt khi xem sách ở các hướng khác nhau.

 • Nếu sách sử dụng mẫu ngang: Khi người đọc xoay iPad theo hướng dọc, sách sẽ định dạng lại đôi chút. Ví dụ: đồ họa có thể xuất hiện bên cạnh văn bản, chứ không bên dưới văn bản. Nếu bạn muốn, bạn có thể tắt hướng dọc trong sách hoàn chỉnh.

 • Nếu sách sử dụng mẫu dọc: Ngay cả khi người đọc xoay iPad theo hướng ngang, văn bản của sách vẫn ở hướng dọc. Tuy nhiên, phương tiện giới thiệu, bảng thuật ngữ, ghi chú, thẻ học tập và tiện ích có thể chuyển đổi giữa hướng ngang và hướng dọc.

Mẹo: Với mẫu ngang, bạn có thể sử dụng nút Hướng trong thanh công cụ để xem nội dung của mình trông sẽ ra sao theo từng hướng. (Các nút Hướng không tự thay đổi mẫu từ ngang sang dọc hay ngược lại).

Các nút Hướng trong thanh công cụ

Tất cả các mẫu xuất hiện trong Bộ chọn Mẫu. Mẫu đó sẽ mở khi bạn:

 • Mở iBooks Author và chưa lưu một sách nào.

 • Chọn Tệp > Mới từ Bộ chọn Mẫu.

 • Chọn Tệp > Mới và chưa đặt mẫu mặc định, như được mô tả bên dưới.

Quan trọng: Mặc dù bạn có thể sửa đổi trang sách theo ý muốn của mình, bạn không thể chuyển sách sang một mẫu khác sau khi bạn đã chọn một mẫu.

Bộ chọn Mẫu

Tạo sách mới từ mẫu

 1. Trong iBooks Author, chọn Tệp > Mới từ Bộ chọn Mẫu.

 2. Trong Bộ chọn Mẫu, bấm hai lần vào hình ảnh thu nhỏ của mẫu bạn muốn.

Đặt mẫu mặc định

Bạn có thể đặt mẫu mặc định sẽ mở ra mỗi khi bạn chọn Tệp > Mới.

 1. Chọn iBooks Author > Tùy chọn.

 2. Trong ngăn Chung, chọn “Sử dụng mẫu” (bên cạnh Đối với Tài liệu Mới).

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn chưa đặt một mẫu mặc định: Bấm hai lần vào mẫu bạn muốn.

  • Nếu bạn đã đặt mẫu mặc định và muốn đổi mẫu đó: Bấm vào Chọn, rồi bấm hai lần vào mẫu mới.

  • Nếu bạn không muốn có một mẫu mặc định: Chọn iBooks Author > Tùy chọn và chọn Hiển thị Bộ chọn Mẫu (trong ngăn Chung).