Lưu và mở tài liệu iBooks Author

Khi bắt đầu tạo tài liệu, bạn sẽ đặt tên cho tài liệu đó, quyết định nơi lưu và lưu tài liệu. Sau đó, các thay đổi bạn thực hiện đối với tài liệu sẽ được lưu tự động.

Khi làm việc với tài liệu, bạn có thể lưu các phiên bản của tài liệu đó ở các thời điểm cụ thể. Sau này, nếu bạn không thích những thay đổi đã thực hiện đối với tài liệu của mình, thì bạn có thể duyệt qua tất cả các phiên bản đã lưu và hoàn nguyên về một phiên bản trước đây.

Lưu phiên bản cụ thể của tài liệu

 • Để lưu tài liệu ở một thời điểm cụ thể, hãy chọn Tệp > Lưu.

Tất cả các phiên bản tài liệu đã lưu được giữ dưới dạng phiên bản được lưu trữ.

Duyệt qua các phiên bản được lưu trữ của tài liệu

 1. Mở tài liệu.

 2. Chọn Tệp > Khôi phục về > Duyệt Tất cả Các phiên bản.

 3. Để quay lại thời gian và xem các phiên bản cũ hơn của tài liệu, di chuyển con trỏ của bạn qua dòng thời gian ở phía bên phải của màn hình.

 4. Khi bạn tìm thấy một phiên bản muốn xem, bấm vào phiên bản đó.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khôi phục phiên bản cũ hơn: Bấm vào Khôi phục khi phiên bản bạn muốn nằm ở trên cùng. Tài liệu được khôi phục sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn, thay thế phiên bản cuối cùng bạn đang làm việc. Phiên bản đó được lưu trong dòng thời gian nếu bạn muốn truy xuất phiên bản đó.

  • Chỉ khôi phục đối tượng từ phiên bản cũ hơn: Sao chép đối tượng (chọn đối tượng đó và nhấn Command-C), bấm vào Xong và dán đối tượng đến nơi bạn muốn.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng iBooks Author ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể chọn Tệp > Khôi phục về > Duyệt Tất cả Các phiên bản để truy cập phiên bản tài liệu trước đây. Hoặc thoát khỏi chế độ xem toàn màn hình (nhấn phím Esc) để duyệt các phiên bản được lưu trữ.

Lưu bản sao tài liệu bằng tên mới

 1. Chọn Tệp > Nhân bản.

 2. Chọn Tệp > Lưu.

Mở tài liệu iBooks Author

Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm hai lần vào tài liệu trong Finder.

 • Kéo tệp vào biểu tượng iBooks Author trong Dock.

 • Chọn Tệp > Mở (từ menu tệp ở đầu màn hình máy tính của bạn).