Thêm, sắp xếp lại hoặc xóa các chương, phần và trang

Sách của bạn được tạo từ các chương. Một chương có thể chứa các trang và phần.

Phần là một phần của một chương. Bạn có thể sử dụng các phần để chia nội dung của một chương thành các chủ đề hoặc sử dụng các phần đó cho các loại nội dung độc lập, chẳng hạn như bài học, hoạt động và nghiên cứu tình huống. Tất cả các phần sẽ cũng xuất hiện ở cuối chương mà các phần đó nằm.

Bạn có thể sắp xếp lại các phần và chương bất kỳ lúc nào bằng cách kéo các phần và chương đó vào ngăn Sách (được hiển thị bên dưới) và iBooks Author sẽ tự động đánh số lại các phần và chương đó.

Khi bạn thêm nội dung, các trang mới sẽ được thêm vào khi cần hoặc bạn có thể thêm các trang trước tiên. (Khi bạn xem mẫu ngang theo hướng dọc, mỗi chương hoặc phần đều có một trang cuộn hiển thị tất cả nội dung).

Các chương, phần và trang trong ngăn Sách của thanh bên

Quan trọng: Bạn không thể kéo các trang riêng lẻ để sắp xếp lại chúng.

Thêm một chương hoặc một phần

 1. Trong ngăn Sách (được hiển thị phía trên), chọn chương đứng trước chương bạn muốn thêm vào hoặc chọn chương bạn muốn thêm phần vào.

 2. Bấm vào Thêm Trang trong thanh công cụ và chọn Chương > Tùy chọn hoặc Phần > Tùy chọn.

 3. Bấm vào tiêu đề của chương hoặc phần và thực hiện bất kỳ tác vụ nào trong các tác vụ sau đây:

  • Thêm một tiêu đề chương hoặc phần: Bấm vào văn bản giữ chỗ “Không có tiêu đề” và nhập văn bản mới.

  • Thay đổi tiền tố và số được hiển thị: Trên trang sách, bấm hai lần vào từ “Chương” hoặc “Phần” và chọn tùy chọn từ menu Số Phần bật lên.

  • Thay tiêu đề phần bằng tiêu đề chương hoặc sách hoặc một tiêu đề chương có tiêu đề sách: Trên trang sách, bấm ba lần vào tiêu đề chương hoặc phần và chọn tùy chọn từ menu bật lên Tiêu đề.

Bạn cũng có thể thêm một chương hoặc phần bằng cách nhân bản một chương hoặc phần. Chọn một chương hoặc phần và chọn Sửa > Nhân bản.

Mẹo: Để tối ưu hóa trải nghiệm xem, tạo các chương nhỏ hơn thay vì ít chương lớn hơn.

Thêm một trang mới

 1. Trong ngăn Sách (như được hiển thị phía trên), chọn chương hoặc phần bạn muốn thêm các trang vào.

 2. Bấm vào Thêm Trang trong thanh công cụ và chọn Trang > Tùy chọn.

Mẹo: Bạn cũng có thể thêm trang mới bằng cách giữ Control và bấm vào trang trong ngăn Sách và chọn Chèn Trang từ menu phím tắt. Trang mới sử dụng bố cục mặc định cho chương hoặc phần.

Sắp xếp lại chương hoặc phần.

Trang ngăn Sách (được hiển thị phía trên), thực hiện một hoặc cả hai thao tác trong các thao tác sau:

 • Thay đổi thứ tự của các chương: Kéo các chương.

 • Thay đổi thứ tự của các phần: Kéo một phần đến một vị trí mới trong chương hoặc đến một chương khác.

Xóa chương, phần hoặc trang

 • Trong ngăn Sách (được hiển thị phía trên), chọn chương, phần hoặc trang bạn muốn xóa và nhấn vào Delete.

Quan trọng: Xóa chương hoặc phần sẽ xóa tất cả nội dung của chương hoặc phần đó. Để khôi phục nội dung, chọn Sửa > Hoàn tác ngay lập tức.