iBooks Author là gì?
iBooks Author là một ứng dụng trên OS X, được dùng để tạo sách tương tác…

Luồng công việc mẫu
Để giúp bạn hiểu về các khả năng của ứng dụng, dưới đây là phần…

Cửa sổ chính
Tổng quan về cửa sổ chính Mọi thứ bạn cần dùng để tạo sách đều…