Tổng quan về cửa sổ chính

Mọi thứ bạn cần dùng để tạo sách đều xuất hiện trên một cửa sổ. Tất cả các chương, phần và trang của bạn được hiển thị trong thanh bên. Phần còn lại của cửa sổ là nơi bạn tạo và tùy chỉnh nội dung của mình.

Cửa sổ chính hiển thị thanh bên, trang sách và Trình kiểm tra