Luồng công việc mẫu

Để giúp bạn hiểu về các khả năng của ứng dụng, dưới đây là phần mô tả quy trình tạo sách mẫu bằng iBooks Author. Bạn không cần phải làm theo tất cả các bước và bạn có thể thực hiện những mục khác không được liệt kê trong đó. Luồng công việc này cũng không nhất thiết phải được thực hiện tuần tự; chẳng hạn, bạn có thể xem trước sách bất kỳ lúc nào.

Bước 1: Lên kế hoạch cho sách của bạn

Trước khi bắt đầu, bạn nên quyết định xem mình sẽ sắp xếp sách của mình thành các chương và phần thế nào, loại phương tiện nào sẽ thêm vào, v.v.

Bước 2: Chọn mẫu

Chọn một trong nhiều mẫu do Apple thiết kế, có sẵn iBooks Author. Các mẫu này được tối ưu hóa để xem cả theo hướng ngang hoặc dọc và có chứa mọi thứ bạn cần để tạo sách. Phông chữ, màu, bảng và các biểu đồ đã được sắp xếp sẵn để đem đến một phong cách nhất quán và chuyên nghiệp cho sách của bạn. Sau khi chọn mẫu, bạn có thể sửa đổi tùy thích.

Bước 3: Thêm nội dung

Viết nội dung, thêm hình ảnh và các đối tượng khác, thêm tiện ích (các phương tiện tương tác như ảnh, phim, câu hỏi đánh giá và đối tượng 3D), v.v. Trong khi viết, hãy áp dụng kiểu cho phần văn bản của bạn để việc định dạng trở nên dễ dàng hơn. Tạo mặt nạ (cắt xén) và điều chỉnh ảnh ngay trong iBooks Author. Thêm bảng biểu đồ. Bảng mục lục, hình, phần và các yếu tố khác được đánh số tự động trong tài liệu của bạn.

Bước 4: Tạo mục thuật ngữ

Nếu bạn muốn tạo bảng thuật ngữ cho sách của mình, hãy xác định những từ bạn muốn liên kết với định nghĩa và tạo định nghĩa cho từng từ. Bạn có thể thêm văn bản, hình ảnh hoặc nội dung đồ họa vào các định nghĩa.

Bước 5: Xem trước sách của bạn

Khi bạn làm việc—và trước khi bạn xuất bản—hãy xem trước sách trong iBooks để trải nghiệm sách của mình như người đọc của bạn sẽ trải nghiệm.

Bước 6: Chia sẻ sách của bạn

Gửi sách để xuất bản trên iBooks Store hoặc xuất sách và tự phân phối.