Thay đổi cài đặt thước

Trong tùy chọn iBooks Author, bạn có thể nhanh chóng thay đổi các mục cài đặt cho thước và phần chỉ dẫn.

 • Phần chỉ dẫn căn chỉnh xuất hiện khi bạn kéo đối tượng—đem đến thông tin phản hồi tức thì về vị trí tương đối của đối tượng cho bạn—và biến mất khi bạn ngừng kéo.

 • Phần chỉ dẫn khoảng cách tương đối xuất hiện khi có hai mục trở lên được xếp thành hàng trên một trang sách.

 • Phần chỉ dẫn kích cỡ tương đối xuất hiện khi bạn điều chỉnh kích cỡ của đối tượng trên một trang sách.

Điều chỉnh cài đặt thước

 1. Nếu thước ngang không xuất hiện, chọn Hiển thị Thước từ menu Xem bật lên trong thanh công cụ.

 2. Chọn iBooks Author > Tùy chọn và bấm vào Thước.

 3. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi đơn vị đo trong thước: Chọn một mục từ menu Đơn vị Thước bật lên.

  • Để thước bắt đầu từ giữa trang: Chọn “Đặt gốc ở giữa thước”.

  • Hiển thị giá trị đo dưới dạng phần trăm khoảng cách trên trang: Chọn “Hiển thị đơn vị thước dưới dạng phần trăm”.

Tùy chỉnh phần chỉ dẫn căn chỉnh

 1. Chọn iBooks Author > Tùy chọn và bấm vào Thước.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi màu của hướng dẫn căn chỉnh: Bấm vào ô màu Phần chỉ dẫn Căn chỉnh và chọn màu trong cửa sổ Màu.

  • Hiển thị phần chỉ dẫn khi tâm của đối tượng được chỉnh thẳng với đối tượng khác hoặc với điểm giữa trang: Chọn “Hiển thị hướng dẫn ở tâm đối tượng”.

  • Hiển thị phần chỉ dẫn khi cạnh của đối tượng được chỉnh thẳng với một đối tượng khác: Chọn “Hiển thị hướng dẫn ở cạnh đối tượng”.

Tùy chỉnh phần chỉ dẫn khoảng cách và kích cỡ tương đối

 1. Chọn iBooks Author > Tùy chọn và bấm vào Thước.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi màu của phần chỉ dẫn khoảng cách và kích cỡ: Bấm vào ô màu Giãn cách & Định cỡ Đối tượng và chọn màu trong cửa sổ Màu.

  • Hiển thị khoảng cách tương đối của đối tượng so với một đối tượng khác: Chọn “Hiển thị giãn cách tương đối”.

  • Hiển thị kích cỡ tương đối của đối tượng so với một đối tượng khác: Chọn “Hiển thị kích cỡ tương đối”.