Xem trước trong iBooks
Xem trước sách trong iBooks Bạn có thể xem trước toàn bộ sách hoặc chỉ…

Xuất bản lên iBooks Store


Xuất sách của bạn
cho iBooks hoặc bằng định dạng khác Nếu không gửi sách đến iBooks Store, bạn…

Gửi sách qua email
Gửi sách của bạn qua email Nếu bạn dùng ứng dụng Mail trên OS X,…

In sách
Bạn có thể in sách của mình theo nhiều cách, để đáp ứng các nhu…