Tổng quan về xuất bản lên iBooks Store

Bạn có thể gửi sách để xuất bản trên iBooks Store, hoặc xuất sách bằng nhiều định dạng và tự phân phối. Trước khi có thể xuất bản lên iBooks Store, bạn cần làm như sau:

  • Lấy ID Apple (tên người dùng mà bạn có thể dùng để mua hàng trong iTunes Store, đăng nhập vào iCloud và hơn thế nữa). Nếu bạn không có ID Apple hoặc không chắc mình có hay không, hãy truy cập trang web ID Apple. Bạn phải có thẻ tín dụng hợp lệ được liên kết với ID Apple của bạn trên iTunes Store.

  • Bật iTunes Connect bằng ID Apple của bạn. Bạn có thể làm điều này trong quá trình xuất bản (sau khi bạn bấm Xuất bản). Khi bạn bật iTunes Connect, bạn chọn xem mình muốn chỉ cung cấp sách miễn phí hay cả bán sách và cung cấp sách miễn phí.

  • Tải về iTunes Producer, ứng dụng bạn dùng để gửi sách đến iBooks Store. Bạn có thể tải về iTunes Producer miễn phí trong quá trình xuất bản.

  • Tạo sách mẫu (thao tác bắt buộc nếu bạn đang bán sách) cho các khách hàng để họ xem miễn phí trước khi quyết định mua sách của bạn. Trong quá trình xuất bản, iBooks Author có thể tạo ra bản mẫu dựa trên một trong các chương của sách của bạn. Hoặc bạn có thể tạo thủ công bản mẫu.

Sách bạn bán trên iBooks Store có thể được bảo vệ bằng hệ thống DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số) FairPlay cho tài sản sở hữu trí tuệ của Apple, tính năng này giúp ngăn ngừa tình trạng nhân bản trái phép sách của bạn. (Phim và phần âm thanh có trong tiện ích HTML5 không được bảo vệ bằng DRM.)