Групування, накладання та блокування об’єктів

Ви можете перетворити кілька об’єктів на один (наприклад, щоб полегшити переміщення наборів об’єктів), а також заблокувати об’єкти, щоб завадити їх ненавмисному переміщенню. Також можна розміщувати об’єкти на одному шарі з іншими об’єктами, щоб створити ефект глибини на сторінці.

Нижче наведено приклад двох фігур, які об’єднано в одному об’єкті.

Згруповані об’єкти

Групування та розгрупування об’єктів

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Групування об’єктів. Виберіть об’єкти, утримуючи натисненою клавішу Command, а потім виберіть «Упорядкування» > «Згрупувати».

 • Розгрупування об’єктів у групі. Виберіть об’єкт і натисніть «Упорядкування» > «Розгрупувати».

  Якщо команда «Розгрупувати» неактивна, можливо, об’єкт заблоковано. Виберіть «Упорядкування» > «Відімкнути».

 • Вибір об’єкта, який є частиною групи інших об’єктів. Натисніть об’єкт один раз, щоб вибрати групу; натисніть ще раз, щоб вибрати окремий об’єкт.

  Якщо натисканням не вдається вибрати потрібний окремий об’єкт, можливо, він вкладений у кілька шарів. Продовжуйте натискати, доки об’єкт не буде вибрано.

Поєднання об’єктів за допомогою лінії

Якщо потрібно накреслити лінію між об’єктами, скористайтеся з’єднувальною лінією (замість накреслення лінії як окремого об’єкта). Ви можете переміщувати та змінювати об’єкти, які поєднано з’єднувальною лінією. Одночасно з’єднати можна лише два об’єкта, але шляхом повторення можна з’єднати кілька об’єктів.

 1. Виберіть два об’єкта, які потрібно поєднати, утримуючи клавішу Command, і виберіть «Вставити» > «З’єднувальна лінія».

  Між об’єктами з’явиться пряма лінія.

 2. Щоб змінити лінію, натисніть її (мають з’явитися точки редагування), а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Перетворення прямої лінії на ламану. Потягніть білу точку біля центра лінії.

  • Створення проміжку між лінією та об’єктом (так, щоб лінія та об’єкт не торкалися одне одного). Потягніть синю точку редагування. Якщо потрібно створити рівні проміжки між двома об’єктами та з’єднувальною лінією, натисніть і утримуйте клавішу Alt, а потім потягніть синю точку редагування.

  • Змінення вигляду лінії. Змінюйте об’єкт або лінію так само, як і будь-який інший об’єкт.

  Об’єкти, які поєднано лінією з точками редагування

Накладання об’єктів

Для створення ефекту глибини на сторінці можна вдатися до накладання кількох об’єктів або об’єктів і тексту. Під час накладання кількох об’єктів або тексту та об’єктів можна вибирати спосіб упорядкування елементів у стосі.

Двошарові об’єкти з опціями меню
 1. Виберіть об’єкт.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Переміщення об’єкта на один шар за раз. Виберіть «Упорядкування» > «Перенести вперед» або «Упорядкування» > «Перенести назад».

  • Переміщення об’єкта максимально вгору або вниз стосу. Виберіть «Упорядкування» > «Перенести на передній план» або «Упорядкування» > «Перенести на задній план».

Блокування та розблокування об’єктів

Для уникнення ненавмисного переміщення рухомих і закріплених об’єктів під час роботи їх можна блокувати. Вбудовані об’єкти блокувати не можна.

Після блокування окремих об’єктів або їх груп ви не зможете переміщувати, видаляти або змінювати їх, поки такі об’єкти не буде розблоковано. У разі копіювання (дублювання) заблокованого об’єкта нова копія також буде заблокованою.

Виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Блокування об’єктів. Виберіть об’єкти, які потрібно заблокувати, а потім виберіть «Упорядкування» > «Замкнути».

 • Розблокування об’єктів. Виберіть об’єкти, які потрібно розблокувати, а потім виберіть «Упорядкування» > «Відімкнути».