Змінення вигляду об’єкта

Змінення розміру об’єкта

Стандартно ширина та висота об’єкта відображається під час зміни його розміру. Щоб вимкнути відображення розмірів, виберіть iBooks Author > «Параметри», натисніть «Загальні» та скасуйте виділення параметра «Показувати розмір і положення під час переміщення об’єктів».

 1. Виберіть об’єкт, розмір якого необхідно змінити.

 2. Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Змінення розміру об’єкта. Перетягніть активний регулятор вибору.

   Вбудований об’єкт з активним регулятором вибору
  • Змінення розміру об’єкта в одному напрямку. Потягніть боковий регулятор.

  • Змінення розміру об’єкта від центра. Утримуйте натисненою клавішу Alt під час перетягування.

  • Збереження пропорцій об’єкта. Утримуйте натисненою клавішу Shift під час перетягування. (Також можна вибрати параметр «Зберегти пропорції» в інспекторі розмірів.)

  • Змінення об’єкта із вказанням певних розмірів. Скористайтеся елементами «Ширина» та «Висота» в інспекторі розмірів.

   Підказка: Ви можете вибрати кілька об’єктів і змінити їх розміри одночасно.

  • Повернення стандартного розміру об’єкта. Натисніть «Оригінальний розмір» в інспекторі розмірів.

Перегортання та обертання об’єкта

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Перегортання об’єкта горизонтально або вертикально. Виберіть об’єкт і натисніть «Упорядкування» > «Перегорнути горизонтально» або «Упорядкування» > «Перегорнути вгору».

  Також можна скористатися кнопками перегортання в інспекторі розмірів.

 • Обертання об’єкта. Виберіть об’єкт, натисніть і утримуйте клавішу Command та перемістіть вказівник на регулятор вибору, щоб він став закругленою двосторонньою стрілкою.

  Щоб обертати об’єкт із кроком у 45 градусів, утримуйте клавіші Shift і Command під час перетягування.

  Також можна скористатися коліщатком «Обертання» або елементами керування «Кут» в інспекторі розмірів.

 • Обертання фігури зі збереженням горизонтальної орієнтації тексту. Поверніть фігуру та виберіть «Формат» > «Фігура» > «Скинути регулятори тексту й об’єктів».

  Вбудовану таблицю обертати не можна.

Додавання тіні

 1. Виберіть об’єкт і встановіть позначку «Тінь» на смузі форматування.

  Якщо смуга форматування не відображається, виберіть меню «Перегляд» > «Показати смугу форматування».

 2. Якщо інспектор графіки не відкрито, виберіть «Інспектор» на панелі інструментів, а потім натисніть кнопку «Інспектор графіки».

 3. В інспекторі графіки змініть будь-який із наведених нижче параметрів.

  • Кут. Задайте кут тіні.

  • Зсув. Задайте дальність падіння тіні від об’єкта або тексту.

  • Розмиття. Відкорегуйте м’якість країв тіні.

  • Прозорість. Введіть процентне значення в полі, щоб змінити ступінь прозорості тіні.

  • Комірка кольору. Змініть колір тіні.

  Елементи керування параметрами тіні в інспекторі графіки

Змінення прозорості об’єкта

 1. Виберіть об’єкт.

 2. Якщо інспектор графіки не відкрито, виберіть «Інспектор» на панелі інструментів, а потім натисніть кнопку «Інспектор графіки».

 3. Потягніть повзунок «Прозорість» або введіть процентне значення в прилеглому полі.

  Елементи керування параметрами прозорості в інспекторі графіки

Прозорість кольорів заповнення та штрихування (межа) для фігур можна настроювати окремо від прозорості об’єкта. Якщо змінити прозорість кольорів заповнення або штрихування (повзунком «Прозорість» або у вікні «Кольори»), це значення прозорості стане максимальним для об’єкта. Тому під час редагування прозорості об’єкта в інспекторі графіки значення змінюватиметься відносно прозорості, яку задано у вікні «Кольори».

Якщо ви змінили прозорість об’єкта та не можете відновити колір заповнення об’єкта на 100 відсотків, можливо, для прозорості у вікні «Кольори» встановлено значення, яке менше за 100 відсотків. Щоб виправити це, виберіть об’єкт, перейдіть у меню «Перегляд» > «Показати Кольори» та у вікні «Кольори» задайте 100 відсотків для прозорості.

Заповнення об’єкта кольором або градієнтом

Ви можете заповнювати фігури, таблиці, клітинки таблиці, елементи діаграм та інші об’єкти суцільним кольором.

Крім того, фігури, клітинки таблиць, елементи діаграм та інші об’єкти можна заповнювати двома або більше кольорами, які змішуватимуться між собою (градієнт кольору).

 1. Виберіть об’єкт.

 2. Якщо інспектор графіки не відкрито, виберіть «Інспектор» на панелі інструментів, а потім натисніть кнопку «Інспектор графіки».

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Заповнення об’єкта суцільним кольором. Виберіть пункт «Заповнення» зі спливного меню «Заповнення».

   Підказка: Ви також можете швидко заповнити об’єкт кольором, скориставшись коміркою кольору «Заповнення» на смузі форматування.

  • Заповнення об’єкта двокольоровим градієнтом. Виберіть пункт «Градієнтне заповнення» зі спливного меню «Заповнення».

   Примітка: Градієнтом можна заповнювати окремі клітинки таблиці, але всю таблицю заповнювати не можна.

   Елементи керування опцією «Градієнтне заповнення» в інспекторі графіки
  • Заповнення фігури власним градієнтом. Виберіть пункт «Експертне градієнтне заповнення» зі спливного меню «Заповнення».

   Елементи керування опцією «Експертне градієнтне заповнення» в інспекторі графіки
 4. Щоб змінити колір або його прозорість, натисніть комірку кольору під спливним меню «Заповнення», скористайтеся вікном «Кольори», щоб вибрати колір і прозорість, а потім перетягніть колір із комірки кольору вгорі вікна «Кольори» в комірку кольору інспектора графіки.

  Якщо вибрати опцію «Градієнтне заповнення», цим способом доведеться скористатися для кожної комірки кольору. За використання опції «Експертне градієнтне заповнення» натисніть елемент керування кольором під смугою градієнта.

 5. Якщо ви вибрали опцію «Градієнтне заповнення» або «Експертне градієнтне заповнення», виконайте одну або обидві дії, які наведено нижче.

  • Визначення напрямку градієнта. Скористайтеся коліщатком «Кут» або введіть значення в полі.

  • Перегортання градієнта. Натисніть кнопку «Перегортання» (з закругленою двосторонньою стрілкою або двома стрілками, які спрямовано в протилежних напрямках).

 6. Якщо ви вибрали опцію «Експертне градієнтне заповнення», виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Додавання іншого кольору до градієнта. Клацніть під смугою градієнта там, де має починатися новий колір.

  • Змінення різкості змішування кольорів. Перетягніть елементи керування точкою змішування над смугою градієнта.

  • Створення радіального (кругового) градієнта. Натисніть кнопку «Радіальний градієнт». Щоб повторно центрувати градієнт, перетягніть невелику синю точку редагування в центрі об’єкта. Щоб змінити різкість змішування кольорів, перетягніть синю точку редагування за межі об’єкта ближче або далі від центра градієнта.

   Точки редагування для корегування радіального градієнта

Заповнення об’єкта зображенням

Ви можете заповнювати фігури або елементи діаграм простими чи тонованими зображеннями.

 1. Виберіть об’єкт.

 2. Якщо інспектор графіки не відкрито, виберіть «Інспектор» на панелі інструментів, а потім натисніть кнопку «Інспектор графіки».

 3. Виберіть пункт «Заповнення зображення» або «Тоноване заповнення зображення» зі спливного меню «Заповнення».

 4. Виберіть зображення.

  Якщо зображення вже є, але ви хочете його змінити, натисніть «Вибрати». Також можна перетягнути файл із Finder чи медіабраузера в комірку зображень інспектора графіки в ряд діаграми.

  Ви можете вибрати будь-який із підтримуваних форматів файла.

  Елементи керування опцією «Заповнення зображення» в інспекторі графіки
 5. Якщо ви вибрали опцію «Тоноване заповнення зображення», натисніть комірку кольору (праворуч від кнопки «Вибрати»), щоб вибрати колір тонування. Перетягніть повзунок «Прозорість» у вікні «Кольори», щоб затемнити або висвітлити тонування. Перетягування повзунка «Прозорість» в інспекторі графіки впливає на прозорість тонування та на прозорість фотографій.

  Елементи керування опцією «Тоноване заповнення зображення» в інспекторі графіки
 6. Щоб змінити спосіб заповнення об’єкта зображенням, виберіть опцію зі спливного меню, яке розташовано над кнопкою «Вибрати».

  • Масштабувати до розмірів вікна. Змінює розмір зображення відповідно до розмірів об’єкта з максимальною точністю. Якщо форма об’єкта відрізняється від форми зображення, частини зображення можуть не відображатися або навколо зображення з’явиться порожнє місце.

  • Масштабувати, щоб заповнити. Призводить до збільшення або зменшення зображення для усунення порожнього проміжку навколо (навіть якщо форми об’єкта й зображення відрізняються).

  • Розтягнути. Змінює розміри зображення відповідно до параметрів об’єкта, але може викривити зображення, якщо його форма відрізняється від форми об’єкта.

  • Оригінальний розмір. Розміщує зображення всередині об’єкта, не змінюючи початкові розміри зображення. Якщо зображення більше за об’єкт, ви побачите лише частину зображення. Якщо зображення менше об’єкта, навколо цього зображення з’явиться порожнє місце.

  • Мозаїка. Повторює зображення всередині об’єкта, якщо зображення менше за об’єкт. Якщо зображення більше за об’єкт, ви побачите лише частину зображення всередині об’єкта.