Автоматичне виправлення та перенесення тексту

Пошук і заміна тексту

 1. Виберіть «Редагування» > «Пошук» > «Знайти».

 2. У вікні «Знайти і замінити» введіть слово або слова, які потрібно знайти.

 3. Щоб замінювати знайдений текст, введіть новий текст у поле «Замінити».

 4. Щоб здійснити пошук за іншими критеріями, наприклад шукати символ Return (розрив абзацу) або стиль тексту, натисніть «Експертні».

 5. Натисніть одну із кнопок у нижній частині вікна.

Потрібний текст у книзі можна також знайти в інший спосіб. Для цього перейдіть у меню «Редагування» > «Пошук» і виберіть одну з опцій у підменю.

 • Використати виділене для пошуку. Пошук наступного збігу вибраного тексту.

 • Перейти до виділеного. Показ вибраного тексту, якщо наразі він не відображається.

Автоматичне виправлення тексту

 1. Виберіть iBooks Author > «Параметри».

 2. Натисніть «Автовиправлення» і виберіть будь-який із варіантів нижче.

  • Використовувати розумні лапки. Перетворення прямих апострофів і символів цитування на розумні («закручені»). (Відкривні та закривні символи цитування відрізняються.)

  • Виправляти регістр. Написання першої букви кожного речення з великої.

  • Надрядкові суфікси для чисел. Перетворення таких літер, як 1й, 2й, 3й тощо на надрядкові символи.

  • Автоматично розпізнавати електронні й веб-адреси. Перетворення адрес електронної пошти та URL-адрес на посилання.

  • Автоматично розпізнавати списки. Якщо ви починатимете абзац, наприклад маркером, наступний абзац також автоматично починатиметься маркером, щоб вам не доводилося вставляти маркер кожного разу вручну.

  • Автоматично виправляти правопис. Якщо ви припустилися помилки під час введення слова й словник знайде лише один варіант виправлення, слово буде автоматично замінене.

  • Підстановка символів і тексту. Замінення одних символів на інші. Щоб визначити власні варіанти замінення, натисніть кнопку «Додати» .

Увімкнення або вимкнення перенесення

Стандартно слова автоматично переносяться в кінці рядка, якщо вони не вміщаються.

Виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

 • Увімкнення або вимкнення перенесення для всього документа. Відкрийте інспектор документів і виберіть або скасуйте вибір параметра «Дозволити переноси» (на панелі «Документ»).

 • Вимкнення перенесення в певному абзаці. Виберіть абзац, відкрийте інспектор тексту, натисніть «Більше» й виберіть «Вилучити переноси для абзацу».

 • Увімкнення або вимкнення перенесення для слова. Натисніть слово, утримуючи натисненою клавішу Control, а потім із контекстного меню виберіть пункт «Увімкнути переноси» або «Не переносити». Вимкнення або ввімкнення перенесення для слова впливає на всі його збіги у вашій книзі.