Перевірка правопису

Стандартно нерозпізнані слова підкреслюються червоним пунктиром. Щоб вимкнути цю функцію, виберіть меню «Редагування» > «Правопис» > «Перевіряти правопис під час введення». Переконайтеся, що позначки навпроти елемента меню немає.

Підказка: Щоб швидко переглянути варіанти заміни слова, натисніть його, утримуючи клавішу Control, і виберіть опцію у верхній частині контекстного меню.

Перевірка правопису в документі

 1. Розташуйте точку вставлення там, звідки має початися перевірка правопису, або виберіть частину тексту для перевірки.

 2. Щоб швидко знайти слова з помилками, виберіть меню «Редагування» > «Правопис» > «Перевірити правопис».

  Буде виділено перше слово з помилкою. Виправте його або натисніть Command+крапка з комою (;), щоб виділити наступне слово з помилкою.

 3. Щоб перевірити правопис і переглянути варіанти виправлень, виберіть меню «Редагування» > «Правопис» > «Правопис».

  У вікні «Правопис» можна виконати будь-яку з наведених нижче дій.

  • Замінення виділеного слова на запропонований варіант виправлення. Двічі клацніть варіант.

  • Якщо правильне слово не відображається в списку варіантів виправлення, але ви знаєте правильний варіант, скористайтеся наведеною нижче інструкцією. Введіть слово вгорі вікна «Правопис» і натисніть «Змінити».

  • Якщо слово правильне й ви хочете додати його до словника (щоб воно не відображалось як помилка), скористайтеся наведеною нижче інструкцією. Натисніть кнопку «Запам’ятати». Щоб скасувати дію запам’ятовування, натисніть слово, утримуючи клавішу Control, і в контекстному меню виберіть «Не запам’ятовувати».

  • Пропуск слова без додавання його до словника. Натисніть кнопку «Ігнорувати».

  • Що робити, якщо варіанти виправлення не відображаються? Повторно введіть слово у вікно «Правопис», використавши інший словник, і натисніть «Знайти варіант» для пошуку інших варіантів.

  • Пошук наступного слова з помилкою. Натисніть «Знайти наступне».