Перегляд невидимих символів і границь об’єктів

Ви можете відобразити границі текстових, графічних і мультимедійних елементів. Ви також можете відобразити «невидимі» символи, зокрема символи кінця абзацу та пробіли.

Перегляд границь і невидимих символів

Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Перегляд меж навколо елементів на сторінці. Виберіть «Показати межі макета» в спливному меню «Перегляд» на панелі інструментів.

  • Перегляд невидимих символів. Виберіть «Показати невидимі символи» в спливному меню «Перегляд» на панелі інструментів.

    Підказка: Щоб краще виділити невидимі символи, можна змінити їх колір. Виберіть iBooks Author > «Параметри», натисніть «Загальні», відтак натисніть комірку кольору елемента «Невидимі символи» й виберіть потрібний колір.

У наведеній нижче таблиці пояснюється призначення кожного невидимого символу.

Невидимий символ

Значення

Символ маскування пробілу

Пробіл

Символ маскування нерозривного пробілу

Символ маскування нерозривного пробілу (клавіші Alt+Пробіл)

Символ маскування табуляції

Клавіша табуляції

Символ маскування розриву рядка

Розрив рядка (клавіші Shift+Return)

Символ маскування кінця абзацу

Кінець абзацу (клавіша Return)

Символ маскування розриву сторінки

Розрив сторінки

Символ маскування розриву стовпчика

Розрив стовпчика

Фіксована мітка об’єкта

Фіксована мітка об’єкта