ภาพรวม
วัตถุ วัตถุ คือรายการใด ๆ ที่คุณวางบนหน้าในหนังสือ ...

การเพิ่มและแก้ไขวัตถุ


วิดเจ็ต (สื่อที่โต้ตอบได้)


รูปภาพและรูปภาพอื่น
การเพิ่มและแก้ไข คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือรูปภาพอื่ ...

รูปร่าง
การเพิ่มและแก้ไข iBooks Author มีที่วาดไว้ก่อนหน้า ...

ตาราง


แผนภูมิ


สมการคณิตศาสตร์
การเพิ่มและแก้ไขสมการด้วย LaTeX, MathML หรือ MathT ...