การเพิ่มวัตถุและเปลี่ยนประเภทของวัตถุ

ในการเพิ่มวัตถุ (เช่น วิดเจ็ต รูปร่าง กล่องข้อความ ตาราง หรือแผนภูมิ) ไปยังหน้าในหนังสือของคุณ ให้เลือก แทรก > เลือก หรือใช้เมนูป๊อปอัพใน แถบเครื่องมือ คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์สื่อ (เช่น รูปภาพ) ไปยังหน้าได้โดยการลากไฟล์สื่อเหล่านั้นจาก หน้าต่างเลือกสื่อ, Finder หรือแอปพลิเคชั่นอื่น

วัตถุทุกชิ้นในหนังสือเป็น แบบในบรรทัด แบบลอย หรือแบบยึด อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อคุณเพิ่มวัตถุไปยังหน้า วัตถุนั้นจะเป็นแบบยึดหรือแบบลอยตามค่าเริ่มต้น ในการเพิ่มวัตถุเป็นแบบในบรรทัดแทน หรือในการเปลี่ยนวัตถุจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหลังจากที่คุณเพิ่มวัตถุ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

คุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุแบบยึดหรือแบบในบรรทัดได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

การเปลี่ยนวัตถุจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิด

 1. เลือกวัตถุ

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ในแถบเครื่องมือ: คลิก แบบในบรรทัด แบบลอย หรือแบบยึด

   หากไม่เห็น แถบรูปแบบ ให้เลือก มุมมอง > แสดงแถบรูปแบบ

  • ในตัวตรวจสอบตัดคำ: คลิกปุ่มการวางวัตถุปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

   หากตัวตรวจสอบตัดคำไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิก ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิกปุ่มตัวตรวจสอบตัดคำ

หากตัวควบคุมสำหรับการเปลี่ยนประเภทวัตถุถูกทำให้จางลง อาจเป็นเพราะคุณกำลังดู แม่แบบแนวนอนในแนวตั้ง ให้ลองสลับไปเป็นแนวนอน หรือลอง เพิ่มชื่อ ป้าย หรือคำบรรยายภาพ ไปยังวัตถุ จากนั้นให้แปลงรายการนั้น

การเพิ่มวัตถุเป็นแบบในบรรทัด

คุณสามารถเพิ่มวัตถุแบบในบรรทัดไปยังตำแหน่งที่ระบุในข้อความของหนังสือ หรือภายในวัตถุอื่น

 1. เลือกวัตถุแล้วเลือก แก้ไข > คัดลอก หรือ แก้ไข > ตัด

 2. วางจุดแทรกที่คุณต้องการให้วัตถุปรากฏ แล้วเลือก แก้ไข > วาง

การปรับตำแหน่งวัตถุแบบยึดหรือแบบในบรรทัด

คุณสามารถวางวัตถุแบบยึดหรือแบบในบรรทัดที่ใดก็ได้บนหน้าที่มีข้อความอยู่ในนั้น วัตถุแบบยึดจะมีเครื่องหมาย เครื่องหมายวัตถุที่ยึด ที่แสดงข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ

 • การปรับตำแหน่งวัตถุแบบยึด: ลากวัตถุหรือเครื่องหมาย เครื่องหมายวัตถุที่ยึด ไปยังข้อความที่คุณต้องการให้สัมพันธ์กับข้อความ

  เมื่อข้อความที่เกี่ยวข้องของวัตถุย้ายไปยังหน้าอื่น (เพราะเปลี่ยนเนื้อหา) วัตถุนั้นจะย้ายไปยังตำแหน่งเดียวกันบนหน้าใหม่

  ข้อสำคัญ: ใน แม่แบบแนวนอน คุณสามารถย้ายวัตถุ (หรือเครื่องหมาย) แบบยึดได้เฉพาะใน แนวนอนเท่านั้น

  วัตถุแบบยึดที่ลากไปยังส่วนอื่นของหน้า
 • การปรับตำแหน่งวัตถุแบบในบรรทัด: ลากวัตถุ

หากคุณไม่สามารถเพิ่มรายการได้ แสดงว่าวัตถุนั้นอาจไม่ใช่ ประเภทไฟล์ที่รองรับได้

ดูเพิ่มเติม