ภาพรวมวัตถุ

วัตถุ คือรายการใด ๆ ที่คุณวางบนหน้าในหนังสือของคุณ รูปภาพ วิดเจ็ต (สื่อที่โต้ตอบได้) รูปร่าง กล่องข้อความ ตาราง และแผนภูมิคือตัวอย่างของวัตถุ

มีวัตถุสามชนิด:

  • วัตถุ แบบในบรรทัด จะถูกฝังไว้ในการไหลของข้อความและย้ายไปกับข้อความนั้น

  • วัตถุ แบบลอย จะถูกยึดไว้ที่ตำแหน่งเฉพาะบนหน้า คุณสามารถลากวัตถุแบบลอยไปที่ใดก็ได้บนหน้า และตัดข้อความรอบวัตถุแบบลอยเหล่านั้น หรือจัดเลเยอร์ข้อความหรือวัตถุอื่น ๆ ไว้เหนือหรือหลังวัตถุแบบลอย

  • วัตถุ แบบยึด จะถูกยึดไว้ที่ตำแหน่งเฉพาะบนหน้า แต่จะอยู่ติดกับข้อความบางข้อความ (ตัวอย่างเช่น คำหรือย่อหน้า) อีกด้วย หากข้อความย้ายไปอยู่หน้าอื่น วัตถุจะปรากฏบนหน้าใหม่ในตำแหน่งเดียวกัน เครื่องหมายจุดยึด เครื่องหมายวัตถุที่ยึด ระบุถึงข้อความที่มีวัตถุติดอยู่ คุณสามารถลากวัตถุหรือเครื่องหมายไปที่ใดก็ได้บนหน้า

ตามค่าเริ่มต้น วัตถุที่คุณเพิ่มใน iBooks Author จะเป็นแบบยึดหรือแบบลอย แต่คุณจะสามารถ เปลี่ยนวัตถุจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดได้อย่างง่ายดาย

วัตถุแบบในบรรทัดและวิดเจ็ตส่วนใหญ่ (ของวัตถุชนิดใด ๆ) จะปรากฏทั้งใน แนว ตั้งและแนวนอนเสมอ วัตถุแบบลอยหรือแบบยึดจะทำงานแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของ แม่แบบ ที่คุณใช้