การเพิ่มและแก้ไขรูปภาพและรูปภาพอื่น

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือรูปภาพอื่น (ในประเภทไฟล์ที่รองรับ) ไปยังหน้าในหนังสือของคุณได้โดยการลากรูปภาพจากหน้าต่างเลือกสื่อ, Finder หรือแอปพลิเคชั่นอื่น

หลังจากที่เพิ่มรูปภาพไปยังหนังสือของคุณและ วางตำแหน่งรูปภาพบนหน้า คุณสามารถใชเครื่องมือใน iBooks Author เพื่อพราง (ครอบตัด) รูปภาพ เปลี่ยนความสว่าง ความต่างระดับสี และคุณภาพของรูปภาพระดับอื่น ๆ หรือลบพื้นหลัง

การพราง (ครอบตัด) รูปภาพ

คุณสามารถครอบตัดรูปภาพได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปภาพต้นฉบับโดยการพรางขอบเพื่อซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการพราง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • พรางรูปภาพด้วยรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า: คลิกปุ่มพรางในแถบรูปแบบ หากแถบรูปแบบไม่ปรากฏ ให้เลือก มุมมอง > แสดงแถบรูปแบบ

   รูปภาพจะถูกพรางโดยมีขอบจับเพื่อเลือกที่การพรางและตัวควบคุมการพรางปรากฏด้านล่างรูปภาพ
  • พรางรูปภาพด้วยรูปร่าง: เลือก รูปแบบ > รูปภาพ > พรางด้วยรูปร่าง > รูปร่าง

 3. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ปรับขนาดรูปภาพ: ลากตัวเลื่อนด้านบนปุ่มแก้ไขการพราง

  • วางตำแหน่งรูปภาพในกรอบใหม่อีกครั้ง: ลากรูปภาพ

  • ย้ายการพราง: ลากขอบจุดของการพราง

  • ปรับขนาดการพราง: ลากขอบจับเพื่อเลือกตรงขอบจุดของการพราง ในการจำกัดสัดส่วนของการพราง ให้กดปุ่ม Shift ขณะที่คุณลาก

  • หมุนการพราง: กดปุ่ม Command ค้างไว้ขณะที่คุณลากขอบจับเพื่อเลือกตรงมุมของการพราง

 4. เมื่อคุณพอใจกับตำแหน่งและขนาดของรูปภาพของคุณและการพรางนั้นแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อทำให้เสร็จ:

  • คลิกสองครั้งที่การพรางหรือรูปภาพ

  • กด Return

  • คลิกด้านนอกรูปภาพ

  • คลิก แก้ไขการพราง

ในการลบการพรางออกจากรูปภาพ ให้เลือก รูปแบบ > รูปภาพ > ยกเลิกการพราง

การเปลี่ยนความสว่าง ความต่างระดับสี และการตั้งค่าอื่น ๆ ของรูปภาพ

การปรับที่คุณทำใน iBooks Author จะไม่ส่งผลต่อรูปภาพต้นฉบับ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. คลิกปุ่มปรับรูปภาพในแถบรูปแบบ

  หากแถบรูปแบบไม่ปรากฏ ให้เลือก มุมมอง > แสดงแถบรูปแบบ

 3. ใช้ตัวควบคุมเพื่อปรับ

  • ความสว่าง: เปลี่ยนปริมาณสีขาวในรูปภาพ ลากไปทางขวาเพื่อเพิ่มสีขาว ซึ่งจะทำให้รูปภาพดูสว่างขึ้น

  • ความต่างระดับสี: เปลี่ยนความแตกต่างระหว่างพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดของรูปภาพ หากคุณเพิ่มความต่างระดับสี ส่วนที่สว่างจะสว่างขึ้นและส่วนที่มืดจะมืดลง หากคุณลดความต่างระดับสี ความแตกต่างระหว่างพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดจะลดลง การลากไปทางขวาจะทำให้ขอบระหว่างพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดดูชัดเจนมากขึ้น และสามารถทำให้รูปภาพดูเหมือนภาพประกอบมากขึ้น

  • ความเข้ม: เปลี่ยนความสดของสีในรูปภาพ การลากไปทางขวาทำให้สีต่าง ๆ สดหรือเจิดจ้ามากขึ้น

  • อุณหภูมิ: เปลี่ยนความอุ่นหรือความเย็นของรูปภาพโดยการปรับปริมาณโทนสีอุ่น (สีเหลือง) หรือโทนสีเย็น (สีน้ำเงิน)

  • สีอ่อน: เปลี่ยนสีเพี้ยนโดยรวมของรูปภาพโดยการปรับปริมาณโทนสีม่วงแดงหรือสีเขียว

  • ความคมชัด: ทำให้โฟกัสของรูปภาพคมชัดหรือนุ่มนวล (มัว)

  • การเปิดรับแสง: เปลี่ยนความสว่างหรือความมืดโดยรวมของทั้งรูปภาพ เมื่อคุณปรับการเปิดรับแสง รูปภาพทุกส่วนจะสว่างขึ้นหรือมืดลง การเพิ่มการเปิดรับแสงสามารถลดสีได้

  • ฮีสโตแกรมและระดับ: ฮีสโตแกรมจะแสดงข้อมูลสีทั้งหมดในรูปภาพ จากเงาที่มืดที่สุดทางด้านซ้ายจนถึงไฮไลท์ที่สว่างที่สุดทางด้านขวา ความสูงสูงสุดจะบอกคุณถึงปริมาณข้อมูลสีที่มีในระยะที่ให้

   ในการตั้งระดับความสว่าง ให้ลากตัวเลื่อนระดับทางขวาไปตรงกลาง การลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายจะทำให้ระยะสีแคบลงและสามารถทำให้ไฮไลท์ชัดเจนขึ้นได้ ตำแหน่งตัวเลื่อนจะกำหนดจำนวนข้อมูลที่อยู่ในส่วนที่สว่างที่สุดของรูปภาพ ข้อมูลทางด้านขวาของตัวเลื่อนจะถูกละจากรูปภาพ

   ในการตั้งระดับความมืด ให้ลากตัวเลื่อนทางซ้ายไปตรงกลาง การลากตัวเลื่อนไปทางขวาจะทำให้ระยะสีแคบลงและสามารถทำให้เงาชัดเจนขึ้นได้ ตำแหน่งตัวเลื่อนจะกำหนดจำนวนข้อมูลที่อยู่ในส่วนที่มืดที่สุดของรูปภาพ ข้อมูลทางด้านซ้ายของตัวเลื่อนจะถูกละจากรูปภาพ

   คุณอาจต้องการลากตัวเลื่อนเพียงไปยังจุดที่ฮีสโตแกรมแสดงส่วนนูนที่สังเกตได้ ซึ่งระบุว่ามีรายละเอียดให้ใช้งานได้

  • ยกระดับ: ปรับรูปภาพโดยอัตโนมัติโดยการกระจายโทนสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินให้เท่า ๆ กันทั้งฮีสโตแกรม

ในการเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของรูปภาพ ให้คลิก รีเซ็ตรูปภาพ

การลบภาพพื้นหลังหรือองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกจากรูปภาพ

ให้คุณใช้เครื่องมือ อัลฟาแบบด่วน เพื่อทำให้ส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพโปร่งใส คุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์สำหรับการลบภาพพื้นหลังหรือสีที่ไม่ต้องการออก

คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจะลบสีล้วนที่มีขอบที่ชัดเจนออก ในการลบพื้นที่ที่มีความแตกต่างน้อยกว่านั้น ให้เลือกพื้นที่เล็กลงแล้วทำกระบวนการนั้นซ้ำ

 1. เลือกรูปภาพ

 2. เลือก รูปแบบ > รูปภาพ > อัลฟาแบบด่วน

 3. คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส แล้วลากสีอย่างช้า ๆ

  ขณะที่คุณลาก ส่วนที่เลือกจะขยายเพื่อรวมพื้นที่ที่อยู่ติดกันที่ใช้สีที่เดียวกัน คุณสามารถควบคุมจำนวนของรูปภาพที่เลือกได้โดยการลากน้อยลงหรือมากขึ้น

  ในการลบอินสแตนซ์ทั้งหมดของสีออกจากรูปภาพ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณลาก

  สีจะถูกลบออกจากรูปภาพโดยใช้เครื่องมือ อัลฟาแบบด่วน
 4. ทำขั้นตอนที่ 3 ซ้ำได้ตามจำนวนครั้งที่คุณต้องการ

ข้อสำคัญ: รูปภาพไม่สามารถใหญ่เกิน 25 เมกะพิกเซล (5000 x 5000 พิกเซล) หรือ 50 MB ได้