การเพิ่มไฟล์ Keynote

คุณสามารถเพิ่มสไลด์โชว์ Keynote ไปยังหนังสือของคุณได้ ในการเพิ่มไฟล์ Keynote ที่สร้างใน Keynote 6.0 หรือใหม่กว่า คุณต้องมี Keynote เวอร์ชั่นล่าสุดที่ติดตั้งบน Mac ของคุณ

หมายเหตุ: ไฟล์ Keynote สามารถประกอบด้วยสื่อ เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้ แต่จะไม่ใช้ไฟล์ Keynote เพียงเพื่อเพิ่มสื่อไปยังหนังสือของคุณ แต่จะใช้วิดเจ็ตสื่อ หรือลากสื่อโดยตรงไปยังหน้าของหนังสือแทน

ไฟล์ที่เล่นด้วยตัวเองและไฟล์ที่มีคำบรรยายพากย์ทับอาจทำงานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ นอกจากนี้ คุณสมบัติสไลด์โชว์ Keynote บางคุณสมบัติ (เช่น การเปลี่ยนสไลด์บางสไลด์) อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้

การเพิ่มไฟล์ Keynote

 1. เลือก Keynote จากเมนูป๊อปอัพวิดเจ็ตในแถบเครื่องมือ

 2. ในการเพิ่มไฟล์ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ลากไฟล์ Keynote ไปยังวิดเจ็ต Keynote

  • ในตัวตรวจสอบวิดเจ็ต ให้คลิก การโต้ตอบ คลิก เลือก แล้วเลือกไฟล์ Keynote

 3. ในบานหน้าต่างโต้ตอบของตัวตรวจสอบวิดเจ็ต ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตั้งค่าสไลด์โชว์ให้เล่นภายในหน้าหนังสือเมื่อผู้อ่านแตะหรือคลิกสไลด์โชว์: คลิก “เล่นในหน้า”

   • ในการตั้งค่าสไลด์โชว์ให้เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้อ่านดูหน้าหนังสือ: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เล่นโดยอัตโนมัติ”

   • แสดงตัวควบคุมของสไลด์โชว์ใน iBooks: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “แสดงตัวควบคุมการเคลื่อนย้าย”

  • ตั้งค่าสไลด์โชว์ให้เล่นเต็มหน้าจอเมื่อผู้อ่านแตะหรือคลิกรูปภาพขนาดย่อ: คลิก “เล่นเต็มหน้าจอ”

   • ดำเนินการแก้ไขวิดเจ็ตต่อ: เลือกรูปภาพขนาดย่อ คลิก แก้ไข Keynote ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก เสร็จ

   • เปลี่ยนรูปภาพขนาดย่อ: ลากรูปภาพใหม่ไปยังรูปขนาดย่อ

คุณยังสามารถลากไฟล์ Keynote (.key) โดยตรงไปยังหน้าของหนังสือได้โดยไม่ต้องเพิ่มวิดเจ็ต Keynote ก่อนได้อีกด้วย

ข้อสำคัญ: รูปภาพในไฟล์ Keynote ไม่ควรใหญ่เกิน 25 เมกะพิกเซล (5000 x 5000 พิกเซล) หรือ 50 MB

คุณไม่สามารถโต้ตอบกับสไลด์โชว์ Keynote ใน iBooks Author แต่ผู้อ่านสามารถโต้ตอบกับสไลด์โชว์ในหนังสือฉบับสมบูรณ์ได้