การเพิ่มและแก้ไขสมการด้วย LaTeX, MathML หรือ MathType

คุณสามารถเพิ่มนิพจน์และสมการทางคณิตศาสตร์และให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏในหนังสือฉบับสมบูรณ์ของคุณได้ ในการเพิ่มสมการในรูปแบบ LaTeX หรือ MathML ให้ใช้ iBooks Author หรือใช้ MathType หากคุณได้ติดตั้ง MathType 6.7d หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าไว้

คุณสามารถปรับขนาดหรือสีแบบอักษรของสมการได้พร้อมกับที่คุณปรับข้อความธรรมดา

หมายเหตุ: นิพจน์และสมการทางคณิตศาสตร์ที่สร้างด้วย LaTeX, MathML หรือ MathType ไม่สามารถแทรกลงในเซลล์ตารางได้

การเพิ่มสมการด้วย LaTeX หรือ MathML

 1. วางจุดแทรกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการให้สมการปรากฏ

 2. เลือก แทรก > สมการ

 3. ป้อนสมการ LaTeX หรือ MathML ของคุณในช่องที่ให้มา

  เมื่อคุณป้อนเสร็จแล้ว ภาพตัวอย่างของสมการของคุณจะปรากฏขึ้นมา

  หากภาพตัวอย่างแสดงสมการเปล่าหรือข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบสมการของคุณ

 4. คลิก แทรก เพื่อเพิ่มสมการนี้ไปยังหนังสือของคุณ

 5. ในการเปลี่ยนขนาดหรือสีแบบอักษรของสมการ LaTeX หรือ MathML ให้คลิกสมการแล้วปรับขนาดหรือสีแบบอักษรในแถบรูปแบบ

 6. ในการแก้ไขสมการ ให้คลิกสองครั้งที่สมการแล้วป้อนการแก้ไขของคุณ จากนั้นคลิก อัปเดต

การเพิ่มสมการด้วย MathType

คุณสามารถใช้ MathType 6.7d หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่าเพื่อเพิ่มสมการไปยังหนังสือของคุณได้

เคล็ดลับ: ในการตั้งค่า MathType เป็นเครื่องมือแก้ไขสมการเริ่มต้น ให้เลือก iBooks Author > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วเลือก “แทรกและแก้ไขสมการด้วย MathType”

 1. วางจุดแทรกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการให้สมการปรากฏ

 2. เลือก แทรก > สมการ

  หากคุณตั้งค่า MathType เป็นเครื่องมือแก้ไขสมการเริ่มต้นของคุณ MathType จะเปิดโดยอัตโนมัติ

 3. ป้อนสมการของคุณในช่องที่ให้มา

  ดู วิธีใช้ MathType สำหรับคำแนะนำในการใช้เครื่องมือ MathType

 4. ในการบันทึกสมการของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > ปิดและย้อนกลับไปยัง iBooks Author จากคลิก ใช่ ในหน้าต่างที่ปรากฏ

 5. ในการแก้ไขสมการ ให้คลิกสองครั้งที่สมการเพื่อเปิด MathType อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง LaTeX, องค์ประกอบ MathML และคุณลักษณะ MathML ที่รองรับ ให้ดูบทความสนับสนุนของ Apple หัวข้อ iBooks Author: เกี่ยวกับการสนับสนุน LaTeX และ MathML